ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal

PRÓXIMO PLENO

COMISIÓN DE SEGUIMENTO
VENRES 21 DE NOVENBRO ÁS 13:OO h.
ORDE DO DÍA
- PLAN DE OBRAS E SERVIZOS 2009.
- PROGRAMACIÓN INFRAESTRUTURAS HIDRÁULICAS DE ABASTECEMENTO E SANEAMENTO EN PEQUENOS NÚCLEOS 2008-2014 "SANEAMENTO EN CORNEIRA"
- INICIO PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN CAMPO DE FÚTBOL
- CONVENIO COSELLERÍA SANIDADE PARA CESIÓN CENTRO DE SAÚDE.

No hay comentarios: