ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal

O paro sobe un 0.90 % durante XANEIRO de 2018 na Baña


Segundo os datos publicados polo SEPE no mes de xaneiro o número de parados subiu en 2 persoas. Das 2 persoas novas a lista do paro na Baña descendeu en 4 homes e aumentou en 6 mulleres.
O número total de parados é de 225, dos cales 119 son homes e 106 mulleres.
As persoas maiores de 45 anos con 136 parados son o grupo de idade máis afectado polo paro, seguido dos que se atopan entre 25 e 44 anos con 82 parados, o grupo menos numeroso é o dos menores de 25 anos con 7 parados.
Por sectores vemos que no sector servizos é onde maior número de parados existe no municipio con 135 persoas, seguido da construción con 41 parados, a industria con 25 parados, a agricultura con 15 parados e por último as persoas sen emprego anterior con 9 parados.

Datos de xaneiro do 2018 para o Municipio da Baña.

Nova charla informativa organizada pola Agrupación Socialista de A Baña Seguindo coa rolda de charlas informativas, que ao longo destes anos levamos organizando desde a nosa agrupación, tócalle a quenda á Lei de Montes e á Lei de Prevención de Incendios de Galicia.
 Terá lugar o venres 16 de febreiro na Casa da Cultura da Baña ás nove da noite.
 Venres, 16 de febreiro de 2018
 21:00 horas
 Casa da Cultura en San Vicente
 Lei de Montes e Lei de prevención de Incendios de GaliciaJosé Antonio Pereira Gil, novo Secretario Xeral da Agrupación Socialista de A BañaO que foi candidato polo PSdeG-PSOE de A Baña á alcaldía nas pasadas eleccións municipais de 2015, José Antonio Pereira Gil, sae elixido como novo Secretario Xeral dos Socialistas do Concello bañés da asemblea extraordinaria celebrada o domingo 4 de febreiro  na  Casa do Pobo de San Vicente onde se reuniron os afiliados e afiliadas.

Foi aprobada por unanimidade, dos militantes presentes e con dereito a voto, unha única lista presentada e encabezada polo propio Pereira.

No transcurso da asemblea local, o ata agora Secretario Xeral, Enrique Vázquez Naveira defendeu a xestión realizada pola Executiva Local saínte e expuxo ante os militantes asistentes un resumo das actividades levadas a cabo, os obxectivos acadados e os proxectos que se atopan en curso. Fixo un balance dos resultados obtidos nos últimos procesos electorais  e concluíu agradecendo a colaboración e aportacións de todos os membros da Comisión Executiva Municipal saínte.
Lembrou, Enrique Vázquez , que a Agrupación de A Baña e unha das máis activas da provincia e unha das poucas que mantén os seu número de afiliados ano tras ano, informando da incorporación de seis novos afiliados  no pasado mes de decembro.  Que os afiliados se senten representados e que dispoñen en todo momento dun asesoramento axeitado ante os problemas ou dúbidas que se lles presentan.
En canto a situación económica da agrupación informa que o saldo é positivo, os pagos están ao día sen quedar pendente ningún gasto por sufragar e que as contas están á disposición de todos os afiliados e afiliadas para a súa consulta en calquera momento.

A continuación abriuse unha quenda de intervención en relación coa xestión da Comisión Executiva Municipal onde os afiliados e afiliadas coincidiron na intervención de Vázquez, afirmando que foi moi positiva e incidindo en que debemos seguir nesta liña para procurar ampliar o número e afiliados e procurar achegarse aos diferentes colectivos sociais do noso Concello. Valoraron positivamente a xestión, as actividades organizadas nos últimos anos e insistiron na necesidade de seguir na liña actual de traballo co obxectivo de facerse coa alcaldía nas vindeiras eleccións municipais de 2019. Os asistentes agradecen a labor realizada ata o momento por parte de todos os integrantes da Executiva saínte.

José Antonio Pereira Gil tamén será o representante de todos e todas as Socialistas de A Baña como membro da Executiva Provincial de A Coruña e como membro da Executiva Nacional Galega.

CRÓNICA DO PLENO ORDINARIO DE 31 DE XANEIRO DE 2018Comeza a sesión as 14:00 coa ausencia do concelleiro do Partido Popular,  D. Manuel Tourís.

No primeiro punto do orde do día solicitamos  que na acta ordinaria  número 11,  na páxina 22, modifíquese a declaración do Alcalde,  xa que afirmou que foi o Concello o que pagou  a obra de apertura da gabia, cando se procedeu  a reparación das tubeiras da auga de Lañas.
A tal petición o secretario  alega que as actas son un resumo do acontecido, e que nelas non ten porque figurar os debates con todo o seu contido. O Alcalde abala a decisión do secretario  polo que a acta non é modificada.

No segundo punto, o  Alcalde da por informada a corporación dos decretos emitidos dende o último pleno.

O  terceiro punto, ratificación da resolución pola que se aproba o proxecto corrixido “Humanización do adro da igrexa de Fiopáns“  POS 2018, apróbase por unanimidade  para que poda ser de novo remitido á Deputación.

Do mesmo xeito, é  aprobado por maioría o punto catro, “Ratificación da resolución pola que se aproba o proxecto corrixido para a subministración e colocación de sinais viarias en San Vicente, Marcelle, e outros” POS 2017

O punto quinto trata do informe do procedemento para a cualificación de aptitude  de predios para os fins do Banco de Terras de Galicia. Neste punto aclarase que  unha das parcelas situada en Vigobo, non cumpre os requisitos, xa que nela hai un vertedoiro ilegal. Que procederán a facer as tarefas de limpeza co fin de que cumpra os requisitos para que poda ser alugada.

No apartado de control a MOCIÓN PARA CREAR UNHA LÍNEA DE AXUDAS QUE PERMITA ÁS FAMILIAS DO CONCELLO CON POUCOS RECURSOS ECONÓMICOS, ACCEDER Á COMPRA DAS VACINAS CONTRA  A  MENINXITE-B presentada polo noso grupo foi aprobada por maioría o igual que a presentada polo grupo Mixto.

AQUÍ están  os nosos rogos e preguntas

El portavoz municipal del PSOE de A Baña, José Antonio Pereira, registró en la Xunta una propuesta avalada por 300 firmasEntregan 300 firmas para pedir mejoras en la carretera AC-546, en A Baña.
El tramo entre Negreira y A Pereira, en Santa Comba, es un punto negro de la red viaria.
El portavoz municipal del PSOE de A Baña, José Antonio Pereira, registró en la Xunta una propuesta avalada por 300 firmas para reclamar la mejora de la seguridad vial en la carretera AC-546, que atraviesa el Val de Barcala en dirección a Muxía. El documento también le fue entregado a Xoaquín Fernández Leiceaga, portavoz parlamentario del PSOE, para la presentación de una iniciativa parlamentaria para que la Xunta, titular de la vía, instale un paso de peatones regulado con semáforos en cada una de las tres parroquias afectadas (Barcala, Ordoeste y Corneira), para «evitar a morte de máis veciños». La AC-546 entre Negreira y A Pereira (Santa Comba), se ha convertido en la principal vía de comunicación entre Santiago y A Costa da Morte, con más de 1,5 millones de vehículos al año, por lo que Tráfico ha incluido esta carretera en el mapa nacional de los tramos que resultan más peligrosos.

José Antonio Pereira Gil fai entrega das firmas no parlamento de Galicia


Comparecencia ante os medios no Parlamento de Galicia do portavoz do grupo parlamentario socialista Xoaquín Fernández Leiceaga e do portavoz municipal na Baña, José Antonio Pereira, hoxe venres para explicar as iniciativas parlamentarias dos socialistas orientadas a demandar melloras na seguridade da estrada AC-546 que une A Pereira con Negreira ao seu paso polas parroquias de Corneira, Ordoeste e Barcala.  
                          

Entrega da recollida de firmas no rexistro da Xunta de Galicia. Estrada AC-546


O portavoz municipal dos Socialistas da Baña, José Antonio Pereira Gil, fará entrega das preto de 300 firmas recollidas persoalmente e porta a porta entre os veciños e veciñas das parroquias afectadas pola seguridade da estrada AC-546. A entrega das firmas terá lugar mañá venres 26 de xaneiro ás 10.30 e estará acompañado polo diputado e portavoz do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, Xoaquín M. Fernández Leiceaga.


Texto íntegro que acompaña ás firmas:

A/A:

XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE INFRAESTRUCTURAS E VIVENDA.

OS ABAIXO ASINANTES,  TODOS VECIÑOS DO CONCELLO DE A BAÑA, E RESIDENTES NAS PARROQUIAS DE BARCALA , ORDOESTE E CORNEIRA, VÉMONOS AFECTADOS POLA ESTRADA AC-546 (DE TITULARIDADE AUTONÓMICA), XA QUE DIVIDE  AO MEDIO AS NOSAS PARROQUIAS.  ESTA CIRCUNSTANCIA FAI QUE PARA O NOSO DÍA A DÍA TEÑAMOS QUE CRUZAR ESTE VIARIO, SENDO UN VERDADEIRO PERIGO PARA A VECIÑANZA, AO CARECER A ESTRADA  DE PASOS  DE PEÓNS DE NINGÚN TIPO.
É A PRINCIPAL ESTRADA DE COMUNICACIÓN ENTRE SANTIAGO E A COSTA DA MORTE, É  UTILIZADA POR MÁIS DE UN MILLÓN E MEDIO DE COCHES O ANO. FOI INCLUIDA POLA DXT NO MAPA NACIONAL DE TRAMOS  MAIS PERIGOSOS PARA A CIRCULACIÓN, E AO LONGO DOS ÚLTIMOS ANOS PRODUCÍRONSE VARIOS ACCIDENTES GRAVES COA DRAMÁTICA CONSECUENCIA DO FALECEMENTO DE VECIÑOS AO SER ATROPELADOS  CANDO TENTABAN CRUZAR DITA ESTRADA.
É POR ISTO QUE SOLICITAMOS A COLOCACIÓN DUN PASO DE PEÓNS REGULADO POR SEMÁFOROS AO PASO POR CADA UNHA DAS TRES PARROQUIAS, CO FIN DE EVITAR A MORTE DE MAIS VECIÑOS.

NOME: DNI: FIRMA:

El PSOE bañés pide ayudas para financiar la vacuna contra la menigitis B

Pretende que se facilite a las familias con escasos recursos económicos el acceso gratuito a su compra, a semejanza de lo acordado por los grupos políticos en NegreiraEl Partido Socialista de A Baña solicita la creación de una línea de ayudas por parte del Concello que permita a las familias con escasos recursos económicos el acceso gratuito para la compra de vacunas contra la meningitis B, a semejanza de lo acordado por los grupos políticos en el vecino municipio de Negreira.
Recuerdan que en noviembre del 2015 presentaron una moción instando a los gobiernos de España y Galicia a que la incluyesen en el calendario de vacunas. Y fue incluida, piden ahora que el coste de la misma se cubra con fondos del Ayuntamiento de A Baña ya que el gasto por cada vacuna supera los doscientos euros (son necesarias dos por cada niño). Con este coste, asegura el PSOE bañés, no todas las familias con menores del muncipio pueden permitírselo, de ahí que planteen que se vacunen con cargo a fondos municipales. La Voz de Galicia


A Baña lucha contra la meningitis

La agrupación socialista pide ayudas para vacunas.
El portavoz del PSOE de A Baña. José Antonio Pereira Gil, tiene previsto presentar una moción para que su municipio se sume a los que están impulsando ayudas que permitan a las familias acceder a la vacuna contra la meningitis B, "dado o alto custo da mesma que, dependendo do número de doses, pode superar os 200 euros". Los socialistas recuerdan que, ya en 2015, instaron a los gobiernos central y autonómico a incluir esta vacuna en el calendario de la Administración sanitaria, pero sin éxito, por lo que ahora inciden en los ayuntamientos, ya que "só uns poucos pais que teñen maiores recursos econónomicos poden a­cceder a dita vacina". Un aliciente más, pues, para reactivar el censo.  El Correo Gallego

Conslutar moción AQUÍ

O paro sobe un 1.36 % durante o mes de decembro de 2017 no Concello de A Baña Datos de decembro do 2017 do Concello da Baña.
Segundo os datos publicados polo SEPE ( Servizo Público de Emprego Estatal) no mes de decembro o número de parados subiu en 3 persoas. Das 3 persoas novas en de a lista do paro na Baña aumentou en 6 homes e descendeu en 3 mulleres. O número total de parados é de 223, dos cales 123 son homes e 100 mulleres. As persoas maiores de 45 anos con 136 parados son o grupo de idade máis afectado polo paro, seguido dos que se atopan entre 25 e 44 anos con 82 parados, o grupo menos numeroso son os menores de 25 anos con 5 parados. Por sectores vemos que no sector servizos é onde maior número de parados existe no municipio con 130 persoas, seguido da construción con 43 parados, a industria con 26 parados, a agricultura con 17 parados e por último as persoas sen emprego anterior con 7 parados.

Todos os datos socio económicos do Concello de A Baña en "A Baña en cifras"

Alertan pola baixada do censo ata os 3.500 bañeses
O PSOE da Baña vén de mostrar o seu malestar pola perda de habitantes nun concello onde rondan os 3.500 veciños, e lembran que, no pleno do pasado 2 de febreiro, solicitaron un plan ao Concello "para facer fronte a continua perda de poboación".
Ao respecto, divulgan que, meses despois, se lles contestou que "hai que facer un estudo, que ten que haber unha coordinación entre o Concello a Xunta e a Deputación".
Aportan, do mesmo xeito, que "hai máis de 20 anos estamos a perder poboación, e nos últimos dez somos mil veciñós menos, e vostedes seguen sen facer nada".

Creen que corren perigo dotacións como o colexio ou o centro de saúde, e a banca.


Información de: El Correo Gallego