ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal

Moción en defensa do medio rural levada a pleno ordinario polo Grupo Municipal Socialista


José Antonio Pereira Gil, en condición de voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE no Concello de A Baña e dado a importancia que o rural representa no noso Concello, como dinamizador fundamental e base da nosa economía produtiva propón ó Pleno municipal a adopción das seguintes 9 medidas incluídas na moción rexistrada nas oficinas xerais do Concello o 13 de novembro de 2019.


É tempo pois da acción, da toma de medidas inmediatas que creen un punto de inflexión a partir do cal empezar a gañar o futuro do rural. Porque non é certo que no rural non haxa nada que facer, senón ao contrario, no noso rural está todo por facerse para gañar o futuro.


Consultar moción completa AQUÍDita moción non foi apoiada polo Partido Popular, e co voto de calidade do Alcalde foi rexeitada.


A falta dunha rede de subministro de auga potable  municipal, obriga aos veciños a  abastecerse dos mananciais privados que de maneira individual ou comunitario, van facendo nas distintas parroquias. Coa situación actual de seca que está a sufrir o noso país, moitos destes mananciais están secos, o que se traduce en graves problemas para os veciños das  distintas parroquias do noso Concello. Sendo máis grave si cabe a situación dos gandeiros, que como mínimo precisan dun consumo diario entorno os 70 litros por animal.

No pleno celebrado o pasado día 1 de agosto de 2017, o grupo Socialista ante esta situación, presentou unha moción coa que pretendíamos impulsar un compromiso por parte do Concello na construción, canalización e mantemento, de novos mananciais de carácter comunitarios co fin de garantir o servizo a aquelas vivendas que aínda non tendo propiedade na auga, acrediten a necesidade, e dunha vez por todas atallar situacións como as que se están a sufrir nestes intres.

Dita moción non foi apoiada polo Partido Popular, e co voto de calidade do Alcalde foi rexeitada.

En virtude do conxunto de circunstancias expostas, dende o Grupo Municipal Socialista plantexaremos as seguintes cuestións no vindeiro pleno ordinario previsto para o 25 de novembro de 2017.

¿TEN O CONCELLO IDEADO ALGÚN PLAN DE URXENCIA  SE CONTINUA  ESTA SITUACIÓN?

¿TEN O CONCELLO MEDIOS PARA  SUBMINISTRAR A  AUGA AS DISTINTAS PARROQUIAS?

¿TEN O CONCELLO PENSADO ALGUNHA SOLUCIÓN A CURTO  PRAZO PARA REMATAR CON  ESTE PROBLEMA QUE SE REPITE E SE AGUDIZA ANO TRAS ANO?

Aquí podes consultar a moción rexeitada polo Partido Popular co voto de calidade do Alcalde.

Lotería de Nadal, este ano xogamos co número 65.611.


Unha vez máis a Agrupación Socialista de A Baña reparte entre os veciños e veciñas a lotería de nadal. Este ano xogamos co número 65.611 e pódese mercar nos negocios de hostelería do concello ou poñéndose en contacto con algún dos membros da agrupación.
Tamén facemos envíos a todo aquel que a solicite vía whatsapp ou redes sociais.

21 de Outono: Magosto no local social da parroquia de Barcala


Chegou o tempo de outono e con el o tempo das castañas e dos magostos. Este sábado 21 organizamos, no local social da parroquia de Barcala, un magosto aberto a toda a veciñanza do Concello. Achégate ás oito e media e desfruta dunhas castañas asadas e duns chourizos ao viño. Intervención de José Antonio Pereira Gil, portavoz do Grupo Municipal Socialista da Baña


Sae adiante a proposta do Grupo Municipal Socialista para arranxar o muiño da Calexa na parroquia de Fiopáns. Un muiño que será restaurado e posto en valor para veciños e visitantes.
O noso portavoz aclara que esta petición xa fora feita polo noso grupo político, e que a nosa concelleira  Ana Paramos, foi partícipe da xuntanza das firmas, para poder empezar o proxecto, cuxo  orzamento será  de algo máis de 14.000 €. E engade a posibilidade  que  na medida do posíbel, nun futuro se reparen os restantes  muíños do Concello, e poder facer unha “ruta dos  muíños” o longo do Concello .
Na segunta parte da súa intervención, José Antonio Pereira, expón novamente as preguntas e propostas recollidas polos Socialistas de A Baña entre os veciños e veciñas do Concello. 

Resumo do pleno do día 27 de setembro do 2017


O primeiro punto,  aprobación das actas das sesións anteriores, é aprobado,  tras unha  modificación que o noso portavoz  José  A. Pereira  solicita na acta do pleno extraordinario con fecha de 24 de maio do 2017. Onde pon ....sería bo coñecer os gastos que supuxo o litixio e a súa execución.”  Para que continúe dicindo “ polo que solicitamos o correspondente informe de gastos ”.
No segundo punto da orde do día, o Alcalde da conta  dos decretos emitidos dende o último pleno, pasando o terceiro punto da orde do día (arranxo e reforma do muíño da Calexa en Fiopáns) aprobado pola maioría dos asistentes.
O noso portavoz aclara que esta petición xa fora feita polo noso grupo político, e que a nosa concelleira  Ana Paramos, foi partícipe da xuntanza das firmas, para poder empezar o proxecto, cuxo  orzamento será  de algo mais de 14.000€. E engade a posibilidade  que  na medida do posíbel, nun futuro se reparen os restantes  muíños do Concello, e poder facer unha “ruta dos  muíños” o longo do Concello .
O cuarto punto (informe do Alcalde e acordo que proceda sobre a cesión do Centro de Saúde ao SERGAS), o Alcalde informa que de novo vaise retomar o acordo do 28 de xullo de 2010, co fin de pasar as instalacións ao SERGAS,  e así  eliminar os gastos que ata o de agora estaba facendo fronte  o Concello.
O quinto punto (festivos locais), cada grupo presenta a súa opción.
O noso grupo propuxo  como festivos locais o  día 22 de xaneiro,  San Vicenzo, patrón da Baña  e  o 13 de febreiro, martes de Entroido  fronte  o grupo mixto, que solicitou o 22 de xaneiro  e  o 18 de maio. A proposta do PP inclúe o 22 xaneiro  e o  2 de abril.
O non haber acordo, sométese a votación, e sae adiante a proposta do PP cos seus votos a favor, o seren maioría.
En canto a parte de control, a moción do grupo mixto é desestimada cos votos a favor do PSOE, e os votos en contra do PP, sendo necesario o voto de calidade do Alcalde o non acudir o pleno o concelleiro  Manuel Tourís ( PP).

En canto a rogos e preguntas, estas son as formuladas polo noso grupo.

Consulta aquí 

Novo pleno ordinario no Concello de A Baña


Sesión ordinaria do Pleno no Salón de Sesións da Casa do Concello o día 27 de setembro de 2017 ás 14:00 horas.

ORDE DO DÍA:
1. Aprobación, se procede, das actas das sesións anteriores
2. Dar conta das Resolucións do Alcalde.
3. Arranxo e reforma do muíño da Calexa.
4. Información do Alcalde e acordo que proceda sobre a cesión do Centro de Saúde ao SERGAS
5. Festivos Locais 2018
6. Mocións
7. Rogos e preguntas

Charla sobre a problemática coa vespa velutina


Seguindo coa programación de charlas informativas, nesta ocasión trataremos un tema de máxima actualidade como é a problemática que está a causar a «invasión» da vespa velutina ou vespa asiática. Contaremos co portavoz da Asociación Galega de Apicultura (AGA) Xesús Asorey para resolver dúbidas e expoñer posibles solucións para combatela.
XVI Xantar dos Socialistas de A Baña


Camiño do décimo sexto Xantar dos Socialistas da Baña que este ano levaremos ata a capital do Concello. Nesta ocasión despregaremos a carpa para o encontro na área recreativa de Cháns. Unha acto aberto a toda a veciñanza do noso Concello así como a amigos e compañeiros da comarca.


Camiñada por terras da Baña: Ruta posxacobea


A Agrupación Socialista de A Baña organiza, para o vindeiro 3 de setembro, unha camiñada pola segunda etapa do Camiño de Santiago ata Muxía. Con saída ás 9.30 desde a carballeira de San Cibrán, percorreremos o tramo da etapa que visita cinco das parroquias do Concello de A Baña: San Cibrán, Barcala, Ordoeste, Corneira e A Riba. 
Os socialistas da Baña apoiamos dende un primeiro momento as iniciativas levadas a cabo por diferentes colectivos para acadar o recoñecemento oficial de dita etapa e así poñer en valor unha ruta que mellorará as posibilidades socioeconómicas dos concellos polos que trascorre.