ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal

Os socialistas da Baña esiximos que o Concello de A Baña garanta a seguridade das vivendas afectadas


MOCIÓN PARA INSTAR Ó  CONCELLO DE A BAÑA, A EXECUTAR OS TRABALLOS DE LIMPEZA DAS FRANXAS DE SEGURIDADE PRÓXIMAS AS VIVENDAS, CO FIN DE MINIMIZAR OS RISCOS  DO LUME.

Como todos sabemos o vindeiro 31 de maio será o Concello o que teña que impoñer o cumprimento forzoso da xestión da biomasa vexetal e avaliar o cumprimento ou non dos veciños en canto a limpeza da zoa de seguridade, na  que en liñas xerais non pode haber nin maleza nin árbores a menos de 15 metros das casas. Entre 15 e 30 metros so pode haber frondosas caducifolias, sempre que estas estean separadas entre si 7 metros, mentres que as especies de combustión rápida ( pinos, eucaliptos e acacias) tan so están autorizadas a unha distancia mínima de 50 metros.

Por regra xeral os propietario dos terreos que incumpran a normativa teñen 15 días tras recibir a notificación para limpar os terreos, e en caso de incumprimento, o Concello ten a potestade de executar el mesmo os traballos e repercutir os custos o propietario.

O abandono dos terreos de cultivo e a falta de control por parte do Concello na reforestación con especies  denominadas de rápida combustión, fai que a  Baña teña varias  vivendas en risco de lume por non estar limpas dita franxa de seguridade.

A día de hoxe, temos constancia de que varios veciños de distintas parroquias teñen feito a correspondente denuncia no Concello, de distintas leiras que incumpren a normativa en canto a limpeza da biomasa, o que fai que as súas vivendas corran perigo ante un posible lume.

É por isto que solicitamos se tomen os seguintes acordos plenarios para dar unha solución a esta situación.


1-    Proceder xa, á limpeza por parte do Concello, das franxas de seguridade das fincas nas distintas parroquias  que a día de hoxe están denunciadas no Concello.

2-    Facer un estudio por parroquias das fincas  afectadas, para saber a situación real a día de hoxe sobre o número de leiras afectadas.

3-    Elaborar  un plan de limpeza, para avaliar si o Concello ten capacidade de executar os traballos de limpeza,  e proceder  a realizalos.

¡¡¡ GRAZAS AMIG@S E COMPAÑEIR@S !!!


"Soará a tópico pero somos unha gran familia, conto cos mellores compañeiros e compañeiras de proxecto. Sempre dispoñibles, sempre sacándolle tempo ás súas cousas e as súas familias para loitar e defender un proxecto polo que apostan e no que poñen toda a súa ilusión. GRAZAS COMPAÑEIROS, GRAZAS COMPAÑEIRAS".

José Antonio Pereira Gil - Concelleiro e portavoz do Grupo Municipal Socialista do Concello de A Baña.

Datos de abril do 2018 para o Municipio da Baña.


Segundo os datos publicados polo SEPE no mes de abril o número de parados baixou en 3 persoas. Das 3 persoas que saíron da lista do paro na Baña aumentou en 3 homes e descendeu en 6 mulleres.
O número total de parados é de 214, dos cales 118 son homes e 96 mulleres.
As persoas maiores de 45 anos con 130 parados son o grupo de idade máis afectado polo paro, seguido dos que se atopan entre 25 e 44 anos con 80 parados, o grupo menos numeroso son os menores de 25 anos con 4 parados.
Por sectores vemos que no sector servizos é onde maior número de parados existe no municipio con 126 persoas, seguido da construción con 39 parados, a industria con 27 parados, a agricultura con 12 parados e por último as persoas sen emprego anterior con 10 parados.
A Baña encabeza la caída del censo en la comarca, al ceder más del 8 % desde el 2013


A Baña, que en el 2013 contaba 3.849 habitantes y cinco años después tenía 3.541, un 8 % menos. Puntos de acceso wifi gratuítos nos espazos públicos.
A Comisión Europea acaba de poñer en marcha o portal web da iniciativa “Wifi para Europa”, a través do cal  ofrécense axudas por un total de 15.000 euros, para que os concellos instalen puntos de acceso wifi gratuítos nos espazos públicos.

Tendo en conta as características do noso Concello, consideramos que pode ser unha boa oportunidade para instalar puntos de acceso wifi nos edificios municipais, locais sociais das distintas parroquias, e espazos públicos (pavillóns deportivos, prazas, áreas recreativas, etc).

Sen dúbida ter wifi gratuíto nestes espazos, axudaría a dinamizar o día a día dos nosos veciños, xa que é unha das demandas máis solicitadas por moitos dos residentes da Baña, é por isto que.

SOLICITAMOS:

Que dende o Concello de A Baña se faga todo o posible para concorrer a estas axudas, co fin de instalar WIFI nos edificios municipais, locais sociais e distintos espazos públicos.

Datos do mes de marzo do 2018 do Concello de A Baña.


Segundo os datos publicados polo SEPE no mes de marzo o número de parados baixou en 8 persoas. Das 8 persoas que saíron da lista do paro na Baña descendeu en 4 homes e 4 mulleres.
O numero total de parados é de 217, dos cales 115 son homes e 102 mulleres.

As persoas maiores de 45 anos con 135 parados son o grupo de idade mais afectado polo paro, seguido dos que se atopan entre 25 e 44 anos con 80 parados, o grupo menos numeroso son os menores de 25 anos con 2 parados.
Por sectores vemos que no sector servizos é onde maior numero de parados existe no municipio con 127 persoas, seguido da construción con 40 parados, a industria con 27 parados, a agricultura con 14 parados e por ultimo as persoas sen emprego anterior con 9 parados.Gráfico elaborado por www.foro-ciudad.com

Apoio incondicional do Grupo Municipal Socialista do Concello da Baña ao IES Xulián MagariñosO pleno municipal da Baña aprobou por unanimidade que se potencie a oferta educativa do IES Xulián Magariños de Negreira, coa incorporación do ciclo medio de Atención a persoas con dependencia. Secunda así o apoio á proposta que tamén acordaron o Concello de Negreira e outras entidades. O director do instituto, Adelino Pouse, considera que hai demanda suficiente para empezar con 30 prazas en setembro.


CRÓNICA DO PLENO ORDINARIO DO 28 DE MARZO DE 2018FOTO: Xosé Manuel Lema Mouzo
Como de costume o pleno comeza as 14:00 horas, sendo o primeiro punto “Aprobación, se procede da acta da sesión anterior” a cal tras unhas pequenas aclaracións en canto a redacción se refire, apróbase por maioría.

No segundo punto o Alcalde da por informada a corporación dos decretos emitidos dende o último pleno.

O terceiro punto “ Solicitude de apoio á ampliación da oferta educativa no IES Xulián Magariños , presentada polo seu Directo en nome da Comunidade Escolar”, foi apoiada pola totalidade da corporación. O noso portavoz ratificou como moi boa a iniciativa do centro, xa que é un ciclo con moita saída laboral. E puxo como exemplo o Concello de A Baña como demandante destes futuros profesionais.

No apartado de control, a moción presentada polo grupo Socialista “MOCIÓN PARA INSTAR Ó CONCELLO DE A BAÑA, A SOLICITAR Á SOCIEDADE ESTATAL DE CORREOS E TELÉGRAFOS S.A. - COMISIÓN NACIONAL DO SECTOR POSTAL E MINISTERIO DE FOMENTO, A AMPLIACIÓN DO HORARIO DA OFICINA DE CORREOS, QUE DA SERVIZO, Á VECIÑANZA DA BAÑA”, foi aprobada por unanimidade.


Da mesmo forma foi aprobada a moción do grupo mixto, a que se engadiu  una emenda aportada polo PP, e unha  terceira moción, presentada no Concello a favor da igualdade salarial entre os distintos corpos de seguridade  do Estado, aprobada sen apoio do grupo mixto.

Estas foron as preguntas e propostas presentadas  polo Grupo Municipal Socialista neste pleno ordinario CONSULTAR PREGUNTAS E PROPOSTAS

Nova moción presentada polo Grupo Municipal Socialista: AMPLIACIÓN DO HORARIO DA OFICINA DE CORREOS.MOCIÓN PARA INSTAR Ó CONCELLO DE A BAÑA, A SOLICITAR Á SOCIEDADE ESTATAL DE CORREOS E TELÉGRAFOS S.A. - COMISIÓN NACIONAL DO SECTOR POSTAL E MINISTERIO DE FOMENTO, A AMPLIACIÓN DO HORARIO DA OFICINA DE CORREOS, QUE DA SERVIZO, Á VECIÑANZA DA BAÑA.

No Concello da Baña hai unha oficina de Correos para servizo dos veciños, o que a primeira vista parece suficiente. O problema aparece cando o horario de atención ós usuarios vese reducido a tan so unha hora ó día de  luns a venres, de 9 a 10  da mañá, e os sábados e festivos sen servizo.

A rutina da vida do noso Concello, onde a maioría dos veciños  dedícase á agricultura e gandería, fai que moitos non estean nas súas  casas a hora en que pasa o carteiro, polo que a entrega de documentos certificados teñen que ser recollidos na correspondente oficina. O horario tan reducido, dificulta ós veciños o poder acceder a dito servizo. A recollida de certificados e demais documentos é toda unha odisea. E en canto á realización de xestión tales como xiros, certificacións ou paquetería, a maioría dos veciños optan en moitos casos por desprazarse os concellos limítrofes, polo escaso servizo que ofrece a oficina da Baña. O que de novo fai que os nosos veciños e veciñas descapitalicen  A Baña en favor de Negreira ou Santa Comba. 

O Concello de A Baña non pode manterse indiferente ante esta carencia na prestación adecuada deste servizo básico de comunicación. 

Si queremos ter un Concello vivo, temos que dotalo de servizos e mellorar os que temos, e por iso que solicitamos o apoio de toda a corporación co fin de reclamar ás administracións responsables deste servizo público, a súa mellora en canto o horario se refire co fin de dar un mellor servizo os veciños e veciñas da Baña.


Ofina de Correos de A Baña - Horario de  atención ó público: 9.00 -10.00 horas de luns a venres.