ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal

O paro sobe un 1.36 % durante o mes de decembro de 2017 no Concello de A Baña Datos de decembro do 2017 do Concello da Baña.
Segundo os datos publicados polo SEPE ( Servizo Público de Emprego Estatal) no mes de decembro o número de parados subiu en 3 persoas. Das 3 persoas novas en de a lista do paro na Baña aumentou en 6 homes e descendeu en 3 mulleres. O número total de parados é de 223, dos cales 123 son homes e 100 mulleres. As persoas maiores de 45 anos con 136 parados son o grupo de idade máis afectado polo paro, seguido dos que se atopan entre 25 e 44 anos con 82 parados, o grupo menos numeroso son os menores de 25 anos con 5 parados. Por sectores vemos que no sector servizos é onde maior número de parados existe no municipio con 130 persoas, seguido da construción con 43 parados, a industria con 26 parados, a agricultura con 17 parados e por último as persoas sen emprego anterior con 7 parados.

Todos os datos socio económicos do Concello de A Baña en "A Baña en cifras"

Alertan pola baixada do censo ata os 3.500 bañeses
O PSOE da Baña vén de mostrar o seu malestar pola perda de habitantes nun concello onde rondan os 3.500 veciños, e lembran que, no pleno do pasado 2 de febreiro, solicitaron un plan ao Concello "para facer fronte a continua perda de poboación".
Ao respecto, divulgan que, meses despois, se lles contestou que "hai que facer un estudo, que ten que haber unha coordinación entre o Concello a Xunta e a Deputación".
Aportan, do mesmo xeito, que "hai máis de 20 anos estamos a perder poboación, e nos últimos dez somos mil veciñós menos, e vostedes seguen sen facer nada".

Creen que corren perigo dotacións como o colexio ou o centro de saúde, e a banca.


Información de: El Correo Gallego

... alarmas encendidas en A Baña

La comarca tiene un balance positivo en el 2017, pero la sangría sigue en los municipios rurales, con alarmas encendidas en A Baña

Es lo que pasa con A Baña, por ejemplo, que el año pasado se dejó 104 habitantes y donde la fuga de vecinos se repite sin remedio desde hace un lustro.

Información completa de La Voz de Galicia (02/01/2018) en el siguiente enlace: Santiago y Ames compensan el bajón demográfico de Ordes y Padrón

#SangríaDemográfica #ABaña


Tras a constante perda de poboación, en 10 ano o Concello perdeu máis de 1000 veciños, queremos preguntar que ten pensado realizar o Concello para facer fronte a este problema ???
Hai que tomar medidas urxentes, concretas e facer un plan de choque que poña freo a perda de poboación. https://psoeabana.blogspot.com.es/p/propostas.html (02/02/2017)
No pleno do día 2 de febreiro solicitamos un plan o Concello para facer fronte a continua perda de poboación. Dous meses despois o que se nos contesta, e nada, é o mesmo. Que hai que facer un estudo, que ten que haber unha coordinación entre o Concello a Xunta e a Deputación.
Señor Alcalde dende fai máis de 20 anos estamos a perder poboación, nos últimos 10 somos 1000 veciños menos e vostedes seguen sen facer nada. Vostede siga esperando, e cando pechen o colexio, o centro médico e desaparezan os poucos servizos privados como Abanca o Pastor, despois si que non vai haber plan que vala.
Pedímoslle que tomen medidas urxentes e que o fagan XA. https://psoeabana.blogspot.com.es/p/propostas.html (01/08/2017)

Nº de nacementos no Concello de A Baña (2005-2015)


TODOS OS DATOS FACILITADOS POLO INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA SOBRE O CONCELLO DA BAÑA NA SEGUINTE LIGAZÓN: A BAÑA EN CIFRAS

Cargando... 2018

O máis 🔝, o máis visto na nosa Web durante o 2️⃣0️⃣1️⃣7️⃣
1️⃣️ Preguntas e propostas do Grupo Municipal Socialista 👉 http://bit.ly/2j1OUho
2️⃣ ️Actas plenos 2017 👉 http://bit.ly/2C0xVAD
3️⃣ ️Trato hostil á Valedora do Pobo por parte do Alcalde de A Baña 👉http://bit.ly/2q7IFvA
4️⃣️ El PSOE de A Baña pide que se garantice el reparto de agua en todo el concello 👉 http://bit.ly/2CqbB6C
5️⃣️ Novo engano do Alcalde de A Baña aos seus veciños sobre o destino da casa reitoral de Monte 👉http://bit.ly/2CnufvV
➡️ www.socialistasdeabaña.gal 📈📱💻🖥️

✔️ Como cada ano por estas datas, a Agrupación Socialista de A Baña, organiza uns "pinchos" de Nadal entre todos os afiliados, simpatizantes, compañeiros e amigos da familia socialista. Trátase dun acto aberto a toda a veciñanza do concello e comarca.
👉 A Casa do Pobo de San Vicente sempre aberta aos veciños e veciñas !!! 🥂🍾🎊🎉
Contamos coa túa presenza.

Catro obras que superan o 60% do total do investimento provincial no Concello de A Baña.


O martes 19 de decembro de 2017 aprobaranse en sesión plenaria extraordinaria e urxente os proxectos incluídos no POS+ 2018 financiados pola Deputación da Coruña.
Cun total de 746.703,62 euros o PSOE bañés votará a favor do plan de investimento posto que no mesmo inclúense catro proxectos que levamos anos reivindicando, obras que superan o 60% do total do investimento provincial no Concello de A Baña.

En concreto as obras propostas polo Grupo Municipal Socialista e que se executarán nos vindeiros anos son:
- A mellora no abastecemento da auga na parroquia de Barcala cun importe de 91.625 euros
- Melloras de pavimentación na parroquia de Suevos por valor de 159.694 euros
- Pavimentación na parroquia de San Cibrán el lugar do Espiño da mesma parroquia con 59.969 euros de presuposto.
- Pavimentación da a estrada que une a parroquia de Troitosende co veciño concello do Val do Dubra ao seu paso polo lugar de Vilacoba, onde se investirán 141.000 euros. Unha obra solicitada polo Grupo Socialista desde o inicio desta lexislatura.

As catro suman de 452.497, 72 euros e son vellas demandas dos veciños e veciñas da Baña.

#OposciónConstrutiva #OPrimeiroABaña #OPrimeiroOsVeciños

Repercusión nos medios  El Correo Gallego

A Baña existe. Falta de respecto a alumnos, pais e veciños da Baña.


Non nos parece correcto que o caderno de actividades que utilizan os alumnos e alumnas da "Escola Municipal de Música do Concello de A Baña", patrocinada e subvencionada polo propio Concello, teña o "membrete" do Concello de Negreira na súa portada. Esiximos que se faga un propio da escola da Baña e do noso Concello, e que este manual didáctico sexa redactado en lingua galega.

Tampouco se pode consentir que as nais e pais teñan que ir obrigatoriamente aos establecementos de Negreira a mercar dito libro de ensino. Acaso non se pode facilitar un punto de venda na Baña ??? 
Achegamos imaxes da portada do caderno de actividades que os responsables da Escola Municipal de Música da Baña obrigan a mercar nos establecementos comerciais do veciño Concello de Negreira. Imaxes que recibimos a través do servizo de mensaxería gratuíto que poñemos á disposición de toda a veciñanza bañesa.EN PRENSA DIXITAL

Resumo do pleno ordinario do día 29 de novembro do 2017Foto: www.adiantegalicia.es
Comeza o pleno as 14:00 horas coa aprobación das actas pendentes, con unha pequena corrección, solicitada polo grupo Socialista, xa que nunha delas figura Pedreira cando tiña que poñer Pereira.
O segundo punto da orde do día, (dar conta das resolucións da alcaldía) o Alcalde da por informada á corporación dos decretos emitidos dende o último pleno.
No terceiro punto (ratificación do proxecto de subministración de sinais viarias), foi aprobado por maioría, quedando o orzamento para dito proxecto nun total de 18.181,80 euros.
O cuarto punto (ratificación do acordo plenario relativo á aprobación da Conta Xeral do Exercicio 2016 ). Sometido a votación, este é aprobado polos votos a favor do PP e do PSOE e a  abstención, do Grupo Mixto.
No último punto, (adhesión á declaración da FEMP con motivo do día internacional da eliminación da violencia contra a muller) o noso voceiro Jose A. Pereira, recriminou ó Alcalde no haber feito un acto exclusivo para ese día dada a importancia do mesmo ó tempo que criticou que se utilizara o magosto para este fin.  A declaración foi aprobado por unanimidade.
En canto ás mocións, o noso voceiro defendeu a presentada o pasado 11 de novembro, encontra do abandono do medio rural galego, sacando a diante os 9 puntos do acordo para manter un rural vivo, activo e con futuro.
O grupo Mixto presentou dúas mocións sendo unha sobre compostaxe  doméstica que se aprobou por unanimidade e outra sobre a incorporación do Concello Da Baña á Xunta pro devolución do Pazo de Meirás rexeitada polo Partido Popular.

Na seguinte ligazón pódense consultar os rogos e preguntas presentadas polo noso partido


Moción en defensa do medio rural levada a pleno ordinario polo Grupo Municipal Socialista


José Antonio Pereira Gil, en condición de voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE no Concello de A Baña e dado a importancia que o rural representa no noso Concello, como dinamizador fundamental e base da nosa economía produtiva propón ó Pleno municipal a adopción das seguintes 9 medidas incluídas na moción rexistrada nas oficinas xerais do Concello o 13 de novembro de 2019.


É tempo pois da acción, da toma de medidas inmediatas que creen un punto de inflexión a partir do cal empezar a gañar o futuro do rural. Porque non é certo que no rural non haxa nada que facer, senón ao contrario, no noso rural está todo por facerse para gañar o futuro.


Consultar moción completa AQUÍDita moción non foi apoiada polo Partido Popular, e co voto de calidade do Alcalde foi rexeitada.


A falta dunha rede de subministro de auga potable  municipal, obriga aos veciños a  abastecerse dos mananciais privados que de maneira individual ou comunitario, van facendo nas distintas parroquias. Coa situación actual de seca que está a sufrir o noso país, moitos destes mananciais están secos, o que se traduce en graves problemas para os veciños das  distintas parroquias do noso Concello. Sendo máis grave si cabe a situación dos gandeiros, que como mínimo precisan dun consumo diario entorno os 70 litros por animal.

No pleno celebrado o pasado día 1 de agosto de 2017, o grupo Socialista ante esta situación, presentou unha moción coa que pretendíamos impulsar un compromiso por parte do Concello na construción, canalización e mantemento, de novos mananciais de carácter comunitarios co fin de garantir o servizo a aquelas vivendas que aínda non tendo propiedade na auga, acrediten a necesidade, e dunha vez por todas atallar situacións como as que se están a sufrir nestes intres.

Dita moción non foi apoiada polo Partido Popular, e co voto de calidade do Alcalde foi rexeitada.

En virtude do conxunto de circunstancias expostas, dende o Grupo Municipal Socialista plantexaremos as seguintes cuestións no vindeiro pleno ordinario previsto para o 25 de novembro de 2017.

¿TEN O CONCELLO IDEADO ALGÚN PLAN DE URXENCIA  SE CONTINUA  ESTA SITUACIÓN?

¿TEN O CONCELLO MEDIOS PARA  SUBMINISTRAR A  AUGA AS DISTINTAS PARROQUIAS?

¿TEN O CONCELLO PENSADO ALGUNHA SOLUCIÓN A CURTO  PRAZO PARA REMATAR CON  ESTE PROBLEMA QUE SE REPITE E SE AGUDIZA ANO TRAS ANO?

Aquí podes consultar a moción rexeitada polo Partido Popular co voto de calidade do Alcalde.