ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal

“Non son os orzamentos que merece o concello da Baña”


O voceiro do Partido Socialista, José Antonio Pereira Gil, tamén se queixou da tardanza en aprobar os orzamentos:”O ideal sería que se aprobaran a finais do ano anterior”.
Centrou as súas críticas na falta de fondos para os saneamentos e a creación de emprego. Non considera normal que haxa “unha partida saneamento de 46.000 euros, e en festexos dedíquense 50.000 euros, que non inclúen as festas parroquiais”.Xustificou o voto en contra con outra crítica:”Coa alta taxa de paro que temos non entendemos como só se destinan 67.000 euros a fomento de emprego”.
José Antonio Pereira indicou que o orzamento non recollía as propostas do seu grupo:”non hai un só euro dedicado ao polígono industrial nin a frear a sangría demográfica”.


INFORMACIÓN ELABORADA POR www.adiantegalicia.es

Entrevista a José Antonio Pereira, Portavoz Municipal, en Radio Negreira


Entrevista a José Antonio Pereira Gil, portavoz municipal do Grupo Socialista do Concello de A Baña en Radio Negreira.

POSICIÓN DO GRUPO SOCIALISTA SOBRE O DESTINO DEFINITIVO DA CASA REITORAL DE SAN MAMEDE E DEFENSA DA MOCIÓN PARA INSTAR Ó CONCELLO DE A BAÑA A REDACTAR UNHA ORDENANZA MUNICIPAL PARA QUE O CONCELLO PARTICIPE NA CONSTRUCIÓN E CANALIZACIÓN DAS MINAS DE AUGA VECIÑAIS, CO FIN DE FACILITAR O REPARTO DA AUGA A TODOLOS VECIÑOS DA BAÑA.

Invervención do portavoz Socialista no pleno ordinario do 01/08/2017


Intervención de Jose Antonio Pereira Gil, portavoz do Grupo Municipal Socialista de A Baña, no pleno ordinario do día 01 de agosto de 2017Resumo do pleno do día 1 de agosto de 2017.


O primeiro punto, dar conta dos decretos da Alcaldía, o Alcalde da por informada á corporación dos decretos emitidos dende o último pleno.

Na parte de control, a moción presentada polo noso grupo PARA INSTAR Ó CONCELLO DE A BAÑA A ELABORAR UNHA ORDENANZA MUNICIPAL PARA QUE O CONCELLO PARTICIPE NA CONSTRUCIÓN, CANALIZACIÓN E MANTEMENTO DAS MINAS DE AUGA VECIÑAIS, CO FIN DE FACILITAR O REPARTO DA AUGA A TODOS OS VECIÑOS DA BAÑA, foi apoiada polo grupo mixto pero rexeitada polo PP, e co voto de calidade do Alcalde a moción quedou desestimada.

O mesmo aconteceu coa moción presentada polo grupo mixto, apoiada polo PSOE pero rexeitada polo PP.

En canto a rogos e preguntas estas son as formuladas polo noso grupo. VER AQUÍ 

El PSOE de A Baña pide que se garantice el reparto de agua en todo el concello


Tan sólo una de las quince parroquias cuenta con red de suministro municipal.El PSOE de A Baña ha presentado una moción en la que insta al gobierno local a elaborar una ordenanza para que el Concello participe en la construcción, canalización y mantenimiento de las minas de agua vecinales con el objetivo de garantizar el suministro de agua a todos los habitantes del municipio. En la actualidad, tan sólo parte de una de las quince parroquias de A Baña, San Vicenzo, cuenta con suministro de agua potable, lo que hace que el 95 por ciento de la población carezca de este servicio, según denuncia el PSOE.
Los socialistas explican que pese a contar con importantes ríos, “A Baña sofre graves limitacións a hora de dotar de auga as vivendas que conforman as 15 parroquias. 


Ordenanza reguladora do Concello de A Baña


Anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña.
Información pública do expediente de aprobación da Ordenanza reguladora da ocupación da vía pública con mesas, cadeiras e outros elementos móbiles no Concello de A Baña.

CONSULTA AQUÍ A ORDENANZA COMPLETA


Resumo do pleno do día 31 de maio de 2017.


O primeiro punto aprobación das actas anteriores, tras unha pequena corrección acordada pola maioría, foi aprobada  a acta do pleno ordinario do día 5 de abril, quedando pendente a do último  pleno extraordinario.
O segundo punto, dar conta dos decretos da Alcaldía, o Alcalde da por informada a corporación dos decretos emitidos dende o último pleno.
De igual xeito o terceiro punto “dar conta aprobación liquidación Presupostos 2016” o Alcalde da por informada á corporación, tomando a palabra o noso voceiro para solicitar copia do informe de intervención.
O cuarto  punto, “información  Alcaldía Casa Reitoral San Mamede” o Alcalde fai un breve  informe sobre  a petición por parte da Fundación Anxiños de dispor da casa reitoral para destinar a un fogar para nenos con  trastornos mentais.
Aclarou que non había nada concretado pero que se estaba a valorar esta posibilidade  a espera dos informes pertinentes.
O noso portavoz Jose  A. Pereira  explicou que non é lóxico valorar dito proxecto cando xa hai unha  finalidade  para este local. Que o grupo de goberno leva 10 anos dicindo que se vai destinar a unha vivenda comunitaria para os maiores do noso Concello, que se levan invertidos mais de 500.000 €, cartos de todos os veciños da Baña e polo tanto non se pode cambiar o uso  inicial da reitoral. Tamén pediu que se aclare si se vai facer ou non o fogar residencial, e de non ser así,  que cada quen  asuma as súas responsabilidades, e a partires de aí, poderemos barallar outras alternativas.
Na parte de control, as mocións do grupo mixto foron aprobadas cos votos a favor do Grupo Municipal Socialista. 
Nesta ocasión non asistiron á sesión plenaria dúas das Concelleiras do Grupo Popular, quedando este en minoría (catro Concelleiros de once)


En canto a rogos e preguntas estas son as formuladas polo noso grupo. Consultar aquí

Resumo do pleno extraordinario do día 24 de maio do 2017


Comeza o pleno as 14:00 horas, no salón de sesións da Casa do Concello.   Seguindo o orden do día, o primeiro punto, adquisición da parcela nº 66 de Lañas por un valor de 17.017,36€, foi aprobado por maioría. O noso portavoz Jose A. Pereira aproveitou para instar ao Concello a acondicionar a área recreativa que actualmente hai na finca. Solicitou varios puntos de luz, así como de auga, uns aseos e a construción dun local, de libre disposición para os veciños que se podería utilizar entre outros uso para a elaboración das carrozas de carnavais.

O segundo punto do orden do día, aprobado coa abstención do grupo mixto (modificación do PXOM na rúa Camiño de Monelos), puntualizamos que no documento presentado, na páxina 23  a redación da lugar a confusión, polo que solicitamos que se aclare que todas as árbores foto 7,8,9,10 y 10 bis agás a “yuca aloifolia” foto 6, están fora de ordenación.
Tamén solicitamos un informe dos gastos que ocasionou o litixio durante estes anos, (avogado, procurador, taxas, costas) no recorrido dende o xulgado de Negreira pasando pola Audiencia Provincial e rematando no Supremo.
Os gastos de derribo do muro por 3 veces e a construción do mesmo 2 veces. O custos dos informes periciais, do estudo técnico para a modificación  do proxecto etc.

O último punto, aprobación provisional da Ordenanza reguladora da ocupación da vía  pública con mesas, cadeiras e outros elementos móbiles, foi aprobada por unanimidade.

Compartimos a ORDENANZA REGULADORA DA OCUPACIÓN DA VÍA PÚBLICA CON MESAS, CADEIRAS E OUTROS ELEMENTOS MÓBILES - CONCELLO DE A BAÑA para que calquera veciño ou veciña poda consultala. Lembrade que estará exposta no Concello un mes para atender posibles alegacións antes da súa aprobación definitiva.
#Información #Transparencia

MANIFESTO DO 1º DE MAIO E ACTO PÚBLICOEMPREGO DIGNO E POBREZA CERO: POLA MODERNIZACIÓN DO NOSO SISTEMA DE RELACIÓNS LABORAIS E O ESTADO DE BENESTAR.

Como todos os primeiros de maio os socialistas mostramos o noso apoio e solidariedade á clase traballadora do noso país. A todos, aos que teñen emprego, aos que o tiveron e xubiláronse, aos que o perderon e a quen tenta conseguilo.
Hoxe esa clase traballadora é máis diversa que a que alumou os logros e conquistas da primeira loita obreira. Os retos e a contorna institucional son distintos. Temos unha democracia avanzada, movémonos  nun marco europeo de soberanía compartida e a transformación dixital dilúe as fronteiras entre empregador e empregado. O mercado de traballo é diferente, pero os obxectivos seguen sendo basicamente os mesmos: garantir unhas condicións de vida dignas para todas as persoas que co seu traballo e coñecemento achegan valor á sociedade.
Estes obxectivos non só non se conseguiron, senón que cada vez estamos máis lonxe de alcanzalos. O noso mercado de traballo mantén dúas características inaceptables. Moito paro, xente que quere traballar e non pode. E moito emprego precario, que non ofrece un desenvolvemento da carreira profesional e vital aos traballadores e traballadoras. Unha situación inaceptable, que un partido progresista como o PSOE non pode permitir.
Esta situación reflíctese tamén nas estatísticas, porque non só temos que fixarnos no PIB. Os datos reflicten que a taxa de pobreza segue crecendo en España a pesar da recuperación da produción.
Pobreza que afecta sobre todo aos parados, pero tamén aos traballadores, afectando ao 14% da poboación ocupada, case 3 puntos máis da que había antes da reforma laboral do PP.

....

Reforzamos o noso compromiso cunha política económica alternativa, progresista, capaz de gañar competitividade sen atacar os dereitos dos traballadores e que nos prepare para os retos do futuro. Unha política que modernice o noso sistema de relacións laborais e o Estado de Benestar co obxectivo de conseguir emprego digno e atallar a pobreza.
Hoxe, igual que sempre, manifestarémonos o 1º de Maio e facemos un chamamento á cidadanía e en particular aos militantes e simpatizantes do PSOE para que se una ás convocatorias das organizacións sindicais.


MANIFESTO COMPLETO PSOE  DO 1º DE MAIO 2017