ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal

Catro obras que superan o 60% do total do investimento provincial no Concello de A Baña.


O martes 19 de decembro de 2017 aprobaranse en sesión plenaria extraordinaria e urxente os proxectos incluídos no POS+ 2018 financiados pola Deputación da Coruña.
Cun total de 746.703,62 euros o PSOE bañés votará a favor do plan de investimento posto que no mesmo inclúense catro proxectos que levamos anos reivindicando, obras que superan o 60% do total do investimento provincial no Concello de A Baña.

En concreto as obras propostas polo Grupo Municipal Socialista e que se executarán nos vindeiros anos son:
- A mellora no abastecemento da auga na parroquia de Barcala cun importe de 91.625 euros
- Melloras de pavimentación na parroquia de Suevos por valor de 159.694 euros
- Pavimentación na parroquia de San Cibrán el lugar do Espiño da mesma parroquia con 59.969 euros de presuposto.
- Pavimentación da a estrada que une a parroquia de Troitosende co veciño concello do Val do Dubra ao seu paso polo lugar de Vilacoba, onde se investirán 141.000 euros. Unha obra solicitada polo Grupo Socialista desde o inicio desta lexislatura.

As catro suman de 452.497, 72 euros e son vellas demandas dos veciños e veciñas da Baña.

#OposciónConstrutiva #OPrimeiroABaña #OPrimeiroOsVeciños

Repercusión nos medios  El Correo Gallego

A Baña existe. Falta de respecto a alumnos, pais e veciños da Baña.


Non nos parece correcto que o caderno de actividades que utilizan os alumnos e alumnas da "Escola Municipal de Música do Concello de A Baña", patrocinada e subvencionada polo propio Concello, teña o "membrete" do Concello de Negreira na súa portada. Esiximos que se faga un propio da escola da Baña e do noso Concello, e que este manual didáctico sexa redactado en lingua galega.

Tampouco se pode consentir que as nais e pais teñan que ir obrigatoriamente aos establecementos de Negreira a mercar dito libro de ensino. Acaso non se pode facilitar un punto de venda na Baña ??? 
Achegamos imaxes da portada do caderno de actividades que os responsables da Escola Municipal de Música da Baña obrigan a mercar nos establecementos comerciais do veciño Concello de Negreira. Imaxes que recibimos a través do servizo de mensaxería gratuíto que poñemos á disposición de toda a veciñanza bañesa.EN PRENSA DIXITAL

Resumo do pleno ordinario do día 29 de novembro do 2017Foto: www.adiantegalicia.es
Comeza o pleno as 14:00 horas coa aprobación das actas pendentes, con unha pequena corrección, solicitada polo grupo Socialista, xa que nunha delas figura Pedreira cando tiña que poñer Pereira.
O segundo punto da orde do día, (dar conta das resolucións da alcaldía) o Alcalde da por informada á corporación dos decretos emitidos dende o último pleno.
No terceiro punto (ratificación do proxecto de subministración de sinais viarias), foi aprobado por maioría, quedando o orzamento para dito proxecto nun total de 18.181,80 euros.
O cuarto punto (ratificación do acordo plenario relativo á aprobación da Conta Xeral do Exercicio 2016 ). Sometido a votación, este é aprobado polos votos a favor do PP e do PSOE e a  abstención, do Grupo Mixto.
No último punto, (adhesión á declaración da FEMP con motivo do día internacional da eliminación da violencia contra a muller) o noso voceiro Jose A. Pereira, recriminou ó Alcalde no haber feito un acto exclusivo para ese día dada a importancia do mesmo ó tempo que criticou que se utilizara o magosto para este fin.  A declaración foi aprobado por unanimidade.
En canto ás mocións, o noso voceiro defendeu a presentada o pasado 11 de novembro, encontra do abandono do medio rural galego, sacando a diante os 9 puntos do acordo para manter un rural vivo, activo e con futuro.
O grupo Mixto presentou dúas mocións sendo unha sobre compostaxe  doméstica que se aprobou por unanimidade e outra sobre a incorporación do Concello Da Baña á Xunta pro devolución do Pazo de Meirás rexeitada polo Partido Popular.

Na seguinte ligazón pódense consultar os rogos e preguntas presentadas polo noso partido


Moción en defensa do medio rural levada a pleno ordinario polo Grupo Municipal Socialista


José Antonio Pereira Gil, en condición de voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE no Concello de A Baña e dado a importancia que o rural representa no noso Concello, como dinamizador fundamental e base da nosa economía produtiva propón ó Pleno municipal a adopción das seguintes 9 medidas incluídas na moción rexistrada nas oficinas xerais do Concello o 13 de novembro de 2019.


É tempo pois da acción, da toma de medidas inmediatas que creen un punto de inflexión a partir do cal empezar a gañar o futuro do rural. Porque non é certo que no rural non haxa nada que facer, senón ao contrario, no noso rural está todo por facerse para gañar o futuro.


Consultar moción completa AQUÍDita moción non foi apoiada polo Partido Popular, e co voto de calidade do Alcalde foi rexeitada.


A falta dunha rede de subministro de auga potable  municipal, obriga aos veciños a  abastecerse dos mananciais privados que de maneira individual ou comunitario, van facendo nas distintas parroquias. Coa situación actual de seca que está a sufrir o noso país, moitos destes mananciais están secos, o que se traduce en graves problemas para os veciños das  distintas parroquias do noso Concello. Sendo máis grave si cabe a situación dos gandeiros, que como mínimo precisan dun consumo diario entorno os 70 litros por animal.

No pleno celebrado o pasado día 1 de agosto de 2017, o grupo Socialista ante esta situación, presentou unha moción coa que pretendíamos impulsar un compromiso por parte do Concello na construción, canalización e mantemento, de novos mananciais de carácter comunitarios co fin de garantir o servizo a aquelas vivendas que aínda non tendo propiedade na auga, acrediten a necesidade, e dunha vez por todas atallar situacións como as que se están a sufrir nestes intres.

Dita moción non foi apoiada polo Partido Popular, e co voto de calidade do Alcalde foi rexeitada.

En virtude do conxunto de circunstancias expostas, dende o Grupo Municipal Socialista plantexaremos as seguintes cuestións no vindeiro pleno ordinario previsto para o 25 de novembro de 2017.

¿TEN O CONCELLO IDEADO ALGÚN PLAN DE URXENCIA  SE CONTINUA  ESTA SITUACIÓN?

¿TEN O CONCELLO MEDIOS PARA  SUBMINISTRAR A  AUGA AS DISTINTAS PARROQUIAS?

¿TEN O CONCELLO PENSADO ALGUNHA SOLUCIÓN A CURTO  PRAZO PARA REMATAR CON  ESTE PROBLEMA QUE SE REPITE E SE AGUDIZA ANO TRAS ANO?

Aquí podes consultar a moción rexeitada polo Partido Popular co voto de calidade do Alcalde.

Lotería de Nadal, este ano xogamos co número 65.611.


Unha vez máis a Agrupación Socialista de A Baña reparte entre os veciños e veciñas a lotería de nadal. Este ano xogamos co número 65.611 e pódese mercar nos negocios de hostelería do concello ou poñéndose en contacto con algún dos membros da agrupación.
Tamén facemos envíos a todo aquel que a solicite vía whatsapp ou redes sociais.

21 de Outono: Magosto no local social da parroquia de Barcala


Chegou o tempo de outono e con el o tempo das castañas e dos magostos. Este sábado 21 organizamos, no local social da parroquia de Barcala, un magosto aberto a toda a veciñanza do Concello. Achégate ás oito e media e desfruta dunhas castañas asadas e duns chourizos ao viño. Intervención de José Antonio Pereira Gil, portavoz do Grupo Municipal Socialista da Baña


Sae adiante a proposta do Grupo Municipal Socialista para arranxar o muiño da Calexa na parroquia de Fiopáns. Un muiño que será restaurado e posto en valor para veciños e visitantes.
O noso portavoz aclara que esta petición xa fora feita polo noso grupo político, e que a nosa concelleira  Ana Paramos, foi partícipe da xuntanza das firmas, para poder empezar o proxecto, cuxo  orzamento será  de algo máis de 14.000 €. E engade a posibilidade  que  na medida do posíbel, nun futuro se reparen os restantes  muíños do Concello, e poder facer unha “ruta dos  muíños” o longo do Concello .
Na segunta parte da súa intervención, José Antonio Pereira, expón novamente as preguntas e propostas recollidas polos Socialistas de A Baña entre os veciños e veciñas do Concello. 

Resumo do pleno do día 27 de setembro do 2017


O primeiro punto,  aprobación das actas das sesións anteriores, é aprobado,  tras unha  modificación que o noso portavoz  José  A. Pereira  solicita na acta do pleno extraordinario con fecha de 24 de maio do 2017. Onde pon ....sería bo coñecer os gastos que supuxo o litixio e a súa execución.”  Para que continúe dicindo “ polo que solicitamos o correspondente informe de gastos ”.
No segundo punto da orde do día, o Alcalde da conta  dos decretos emitidos dende o último pleno, pasando o terceiro punto da orde do día (arranxo e reforma do muíño da Calexa en Fiopáns) aprobado pola maioría dos asistentes.
O noso portavoz aclara que esta petición xa fora feita polo noso grupo político, e que a nosa concelleira  Ana Paramos, foi partícipe da xuntanza das firmas, para poder empezar o proxecto, cuxo  orzamento será  de algo mais de 14.000€. E engade a posibilidade  que  na medida do posíbel, nun futuro se reparen os restantes  muíños do Concello, e poder facer unha “ruta dos  muíños” o longo do Concello .
O cuarto punto (informe do Alcalde e acordo que proceda sobre a cesión do Centro de Saúde ao SERGAS), o Alcalde informa que de novo vaise retomar o acordo do 28 de xullo de 2010, co fin de pasar as instalacións ao SERGAS,  e así  eliminar os gastos que ata o de agora estaba facendo fronte  o Concello.
O quinto punto (festivos locais), cada grupo presenta a súa opción.
O noso grupo propuxo  como festivos locais o  día 22 de xaneiro,  San Vicenzo, patrón da Baña  e  o 13 de febreiro, martes de Entroido  fronte  o grupo mixto, que solicitou o 22 de xaneiro  e  o 18 de maio. A proposta do PP inclúe o 22 xaneiro  e o  2 de abril.
O non haber acordo, sométese a votación, e sae adiante a proposta do PP cos seus votos a favor, o seren maioría.
En canto a parte de control, a moción do grupo mixto é desestimada cos votos a favor do PSOE, e os votos en contra do PP, sendo necesario o voto de calidade do Alcalde o non acudir o pleno o concelleiro  Manuel Tourís ( PP).

En canto a rogos e preguntas, estas son as formuladas polo noso grupo.

Consulta aquí 

Novo pleno ordinario no Concello de A Baña


Sesión ordinaria do Pleno no Salón de Sesións da Casa do Concello o día 27 de setembro de 2017 ás 14:00 horas.

ORDE DO DÍA:
1. Aprobación, se procede, das actas das sesións anteriores
2. Dar conta das Resolucións do Alcalde.
3. Arranxo e reforma do muíño da Calexa.
4. Información do Alcalde e acordo que proceda sobre a cesión do Centro de Saúde ao SERGAS
5. Festivos Locais 2018
6. Mocións
7. Rogos e preguntas