ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal

O Concello de A Baña incumple as súas obrigas económicas coa Fundación para a Protección de Discapacitados Psíquicos de Barcala


D. José A. Pereira Gil con DNI 32828782P como Portavoz Municipal do Partido Socialista no Concello de A Baña, ao amparo do disposto no art. 97 do real decreto 2568/1986, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, formulo a seguinte solicitude:
A Fundación para a Protección de Discapacitados Psíquicos Comarca da Barcala, situada no Concello de Negreira, fai unha gran labor preparando aos seus usuarios para levar unha vida normalizada, realizando actividades en circunstancias o máis semellantes ao día a día que atoparán fora das instalacións.
A maior parte dos usuarios, son veciños da Baña que se desprazan ao centro, de luns a venres, para realizar distintas tarefas.
O financiamento da Fundación é variado, e tras a modificación dos estatutos fai uns anos, o Concellos da Baña e o de Negreira pasan de ser uns meros espectadores, a formar parte como membros do padroado, o que implica aceptar as obrigas e os dereitos.
O pasado ano ante a mala situación económica da Fundación, os dous Concellos chegaron ao acordo de facer unha achega de 8000€ cada un, para sanear as posibles débedas. Dita achega foi realizada polo Concello de Negreira, pero a día de hoxe o Concello de A Baña segue sen aportar a súa parte. Esta irresponsabilidade por parte do Concello da Baña está a levar á fundación a unha situación crítica.
A Fundación atópase dende finais do ano pasado con graves problemas de financiamento. O persoal propio da Fundación, leva sen cobrar os seus salarios dende o mes de novembro, e a débeda non remata aí, senón que tamén se debe parte do transporte dos usuarios, así como o pago dos materiais utilizados nas súas actividades. Ante a precaria situación da Fundación
SOLICITAMOS: Que de maneira inmediata, o Concello de A Baña, ingrese a achega correspondente co fin de solucionar dita situación.

Visita de José Antonio Pereira Gil, concelleiro e portavoz municipal do Grupo Socialista no Concello de A Baña ás instalcións da fundación, para interesarse persoalmente da problemática pola que está atravesando a Fundación para a Protección de Discapacitados Psíquicos Comarca da Barcala.

A Baña, a 15 xaneiro do 2019

O paro sube un 4.95 % durante o mes de decembro no Concello de A BañaSegundo os datos publicados polo SEPE (Servicio Público de Emprego Estatal) no mes de decembro o número de parados subiu en 9 persoas. Das 9 persoas novas en de a lista do paro na Baña aumento en 11 homes e descendeu en 2 mulleres.
O numero total de parados é de 191, dos cales 106 son homes e 85 mulleres.


www.foro-ciudad.com


As persoas maiores de 45 anos con 117 parados son o grupo de idade máis afectado polo paro, seguido dos que se atopan entre 25 e 44 anos con 70 parados, o grupo menos numeroso son os menores de 25 anos con 4 parados.

Por sectores vemos que no sector servizos é onde maior numero de parados existe no municipio con 110 persoas, seguido da construción con 32 parados, a industria con 28 parados, a agricultura con 13 parados e por último as persoas sen emprego anterior con 8 parados.

O máis visto en socialistasdeabaña.gal. #2018 #Top5


A piques de finalizar este ano 2️⃣0️⃣1️⃣8️⃣ compatimos o #top5 das novas máis consultadas na nosa web http://www.xn--socialistasdeabaa-uxb.gal/

1️⃣ El PSOE coruñés apuesta por José Antonio Pereira para lograr la alcaldía de A Baña.
👉 https://bit.ly/2rWDaOi
2️⃣ Derroche de cartos públicos no Concello de A Baña.
👉 https://bit.ly/2rXB0xO
3️⃣ Os socialistas da Baña esiximos que o Concello de A Baña garanta a seguridade das vivendas afectadas.
👉 https://bit.ly/2Amo09H
4️⃣ Nova moción presentada polo Grupo Municipal Socialista: AMPLIACIÓN DO HORARIO DA OFICINA DE CORREOS.
👉https://bit.ly/2BS8xOG
5️⃣ FALLO XUDICIAL: MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PXOM NA RÚA CAMIÑO DE MONELOS
👉 https://bit.ly/2EXICZN

Visita á Asociación Avante, Centro de Recursos para persoas con discapacidade de Val do Dubra

O pasado luns, o noso concelleiro e portavoz municipal, José Antonio Pereira Gil,  visitou as instalacións que a asociación Avante ten no Concello de Val do Dubra. Acompañado pola presidenta da asociación, Mª Mercedes Pazos Landeira, por membros da dirección do centro e por varios dos traballadores foi informado dos servizos que prestan aos seus usuarios, así como, dos proxectos que están a desenvolver no presente; das necesidades do centro e das actividades que teñen programadas para o vindeiro ano. A dirección do centro fixo un percorrido polo Centro de Día, o Centro Ocupacional e a Vivenda Tutelada da que dispoñen os usuarios.
O Centro de Recursos para persoas con discapacidade de Val do Dubra, está en funcionamento desde o ano 2005 e situado preto do centro urbano de Val do Dubra. A experiencia no traballo que realizan e a calidade na atención ás persoas con discapacidade da zona, son o seu selo de presentación.
Situado no concello de Val do Dubra, o Centro de Recursos para persoas con discapacidade de  NIVEIRO é de ámbito supramunicipal e abarca ademais do concello de Val do Dubra os de Santa Comba, A Baña, Cerceda, Ordes, Tordoia e Trazo.Empeza a funcionar no ano 2005, pero é durante o 2008 cando se acometen as obras precisas para adaptalo á normativa vixente de centros de día e centros ocupacionais.
Neste centro, préstanse servizos de apoio ás persoas con discapacidade para o fomento da súa autonomía a través de programas de saúde, formativos, orientación e inserción laboral, información e asesoramento, lecer, etc. Estes servizos canalízanse a través dun Centro de Día  e un Centro Ocupacional, ambos con capacidade para 20 prazas.
O Centro de Día para Persoas con Discapacidade é un centro especializado de atención diúrna destinado a proporcionar unha atención integral ás persoas con discapacidade con necesidades de apoio extenso e xeneralizado e/ou en situación de dependencia, que polas súas características necesitan dun apoio persoal para realizar as actividades básicas da vida diaria, dunha rehabilitación continua e específica (tanto desde o punto de vista psíquico como físico) co fin de para mellorar as súas capacidades e promocionar a súa autonomía persoal.
Conta con equipamento especializado de estancia diúrna destinado a proporcionar atención integral a persoas con discapacidade con necesidades de apoio límite e intermitente, que polas súas características necesitan unha atención persoal para potenciar hábitos de vida diaria, así como actividades  capacitadoras e terapéuticas de formación ocupacional e de desenvolvemento de habilidades persoais e sociais, co fin de promocionar o seu acceso ao mundo laboral.

www.asociacionavante.org

Pinchos e brindis de Nadal. Feliz 2019 !!!!


✔️ Como cada ano por estas datas, a Agrupación Socialista de A Baña, organiza uns pinchos e un brindis de Nadal entre todos os afiliados, simpatizantes, compañeiros e amigos da familia socialista. Trátase dun acto aberto a toda a veciñanza do concello e comarca.
👉 A Casa do Pobo de A Baña sempre aberta aos veciños e veciñas !!! 🥂🍾🎊🎉
Contamos coa túa presenza.Resumo do pleno extraordinario do día 19 de decembro do 2018.


Comeza o pleno ás 14:00 horas, coa solicitude  do sr. Alcalde de intercambiar os puntos da orde do día sendo o primeiro punto, “plan  único POS+2019  da Deputación de  A  Coruña”.    O Alcalde informa que do total dos fondos asignados  á  Baña, 262.841,86 € serán destinados ao finanzamento de gasto corrente, 91.883,58 € iran destinados á Pav.V.P.  Duomes de Arriba –Seilán, e 33.298.27€ á Pav. V.P. Trece- A Costa.
En canto ao Préstamo Provincial 2019 facilitado pola Deputación de 180.517,81 €, este, irá destinado á Pav.V. P. en Corneira.
Tamén se propuxeron como plan complementario diversas obras de Pav. V.P. no  Rial-Cruceiro, Emes-Seoane, Faxín -Francos, Cabanas e S. Vicenzo- Paredes.

Na quenda do noso portavoz,  Jose  A. Pereira manifestou : "imos  votar a favor da aprobación destas propostas,  xa que dos 8 proxectos presentados  no pleno,  4   (Pav. V.P. en Duomes,  Emes,  Faxín e Paredes) foron solicitadas polo noso grupo  no pleno do 3 de outubro para incluír nas inversións do Plan Único, POS+ 2019. E a Pav. V.P.  Trece – A Costa, xa era unha vella reivindicación do noso grupo. Pero temos que advertir unha vez mais da falta de previsión que teñen sr. Alcalde. Fai escasos catro  anos  investíronse  mais de  240.000€ na pavimentación e humanización  da estrada de Corneira. E agora na mesma actuación, máis de 180.000€. Isto deixa ver que non fan as cousas ben, que non traballan con visión de futuro, e que como os cartos non saen do seu peto, dálle igual onde facer as obras”.
O punto é aprobado cos votos a favor do PSOE e do PP, absténdose CxG. 

No segundo punto da orde do día, “adhesión á asociación de entidades locais pola lingua galega”. Infórmase que a adhesión suporá unha achega por parte do concello de  A Baña de 1000 € anuais, e que se asignará  persoal  municipal   como representante  do Concello na asemblea da asociación. O punto é aprobado por unanimidade.

No punto terceiro, “solicitudes de bonificación do IBE”, dáse o visto  bo á declaración de  interese social –económico para o Concello,  das actividades que desempeñan   ás explotacións gandeiras solicitantes, requisito indispensable para optar  á bonificación de ata o 95%  do IBE das instalacións, que se levará a cabo grazas á moción presentada polo noso grupo, que recollía estas e outras bonificacións.
O punto é aprobado por unanimidade da corporación.

OS SOCIALISTAS DE A BAÑA LAMENTAN “A FALTA DE RESPECTO” DE COMPROMISO POR GALICIA POR PLAXIAR NO PLENO UNHA MOCIÓN PRESENTADA POLO PSOE NA DEPUTACIÓN


No texto copiado, os socialistas demandan un censo da poboación de xabaríns para o seu control.

A Baña, 30 de novembro de 2018. Os socialistas de A Baña lamentan “a falta de respecto” de Compromiso por Galicia, que no último pleno municipal presentou unha moción “que plaxia parágrafos enteiros doutra xa presentada polo PSOE na Deputación da Coruña”.

“Consideramos que é un feito grave e escandoloso, presentar unha moción copiada reflicte ausencia de ética e que non hai ideas propias, pero non todo vale en política”, asegura José Antonio Pereira, voceiro dos socialistas no concello.

No texto plaxiado, os socialistas pedían na Deputación un acordo de todos os grupos para demandar un censo da poboación de xabaríns, un paso previo importante para controlalos e limitar os seus danos na  agricultura, a gandaría, a circulación viaria e o equilibrio medioambiental.

“Cando escoitamos a moción de Compromiso por Galicia, dímonos conta de que estabamos dacordo coa maior parte da exposición e os puntos 1, 2 e 5, pero non é casualidade, xa que era un plaxio da moción presentada polos socialistas na Deputación”, engade Pereira.

🔴 Parécenos escandaloso que se pretenda presentar unha moción copiada de outro grupo político, e asumila como propia. Supoño que isto pasa cando non hai ideas propias e o único que se pretende é xustificar un traballo que non é real.
Na terceira moción, esta presentada por CxG , para instar á Xunta De Galicia a adoptar medidas urxentes respecto á poboación crecente do xabaril, o noso portavoz non dubidou en dicir:
“En canto a moción temos que dicir que estamos de acordo en moitos dos parágrafos da exposición, así como nos puntos 1, 2, e 5. E non é casualidade que estamos de acordo, xa que tanto os puntos 1, 2, 5 como a maior parte da exposición son plaxios dunha moción que vostede señor Alcalde, como deputado provincial, seguro que recorda. Presentada polo grupo Socialista no pleno da deputación do 28 de setembro deste ano.
En canto os puntos 3 e 4, que xa dubido que sexan da súa invención, recoméndolle señor concelleiro, que se documente cando presente as mocións, xa que con data do 18 de abril deste ano, a Consellería de Medio Ambiente publicou un procedemento para a autorización de medidas de control por danos ocasionados polo xabaril, que regula a colaboración entre os cazadores e os produtores agrarios, tanto na forma de comunicar os danos, como no protocolo de actuación para evitar os mesmos.
Neste caso non imos apoiar esta moción , e non polo contido, do que o noso partido e partícipe, si non pola falta de respecto mostrada polo concelleiro de CxG ao plaxiar esta moción.”
A moción foi desestimada cos votos en contra do PP e a abstención do noso grupo.Moción orixinal presentada polo Grupo PROVINCIAL Socialista o 28 de setembro de 2018. Todo o texto subliñado en laranxa foi copiado e integrado na moción presentada por CxG A Baña no pasado pleno ordinario en A Baña o 28/11/2018
Unha persoa comete plaxio se copia ou imita algo que non lle pertence e faise pasar polo autor diso sen a súa autorización. No caso de documentos escritos, por exemplo, se tipifica este delito cando, sen uso de comiñas ou sen indicar explicitamente a orixe, nin citar a fonte orixinal da información, inclúese unha idea, un parágrafo, unha frase allea, unha fotografía ou a obra completa.
Isto constitúe especificamente unha violación á paternidade da obra, considerada dentro do marco dos dereitos morais.


REPERCUSIÓN NOS MEDIOS


Resumo do pleno ordinario do día 28 de novembro do 2017.


Comeza o pleno ás 14:00 horas, coa ausencia  anunciada da concelleira  Sandra López Fernández  (PP).

O  primeiro punto,  aprobación das actas das sesións anteriores, e  tras unhas  modificacións  que o noso portavoz  José  A. Pereira  solicita nas  actas número 6 e número 5, así como  unha corrección que solicita o grupo mixto, as actas son aprobadas e serán rectificadas para a súa posterior modificación.

No segundo punto do orde do día, o Alcalde da conta  dos decretos emitidos dende  o último pleno.
No punto terceiro, información Proxecto  Saneamento  de Troitosende  (A Baña) e Piñeiro-Tapia (Ames). O Alcalde informa  do estudio do proxecto de saneamento conxunto de Troitosende  (A Baña) e Piñeiro-Tapia (Ames) . O noso portavoz pregunta si xa se conta co financiamento  necesario para o proxecto, “un bo proxecto, pero cun custe de mais de 2 millóns de euros. Sr Alcalde este anuncio é similar o que fixo xa coa estrada  de Lañas. Proxectos electoralistas que non teñen  nin fecha nin financiamento”.
En canto a parte de control, na moción do grupo mixto  sobre a pegada de carteis , o noso voceiro  na súa intervención manifestou :
“Afirmar  por parte de vostede na páxina  do seu partido, que son o único partido que retira os carteis electorais,  teño que dicir que vostede minte. O que si pode dicir, é que é o único que se fai unha foto para xustificarse. Despois de campaña nos tamén fixemos un traballo de retirada de carteis, aínda que temos que admitir que seguro, quedou algún que por despiste ou esquecemento, non foi retirado. Cousa que non nos pasa  a nós solos,e para mostra un botón,  (mostra dúas fotos) estas dúas fotos de carteleira da súa agrupación. Unha en Fiopáns e outra nunha marquesiña  na  Ermida. Fotos que nos remitiron  veciños a nosa web o  día 2 do mes pasado.  

En canto á moción, o primeiro punto sobre a colocación de taboleiros de anuncio, temos que dicir que o levamos reivindicado dende o pleno do mes de novembro do 2016,  repetindo a solicitude  o ano pasado no pleno de marzo, e no de xaneiro de este ano. Como tamén solicitamos o arranxo dos poucos que hai polas parroquias, que en moitos casos están en pésimas condicións.
Sobre o segundo punto, descoñecemos si xa hai unha ordenanza, ou norma superior  que regule a pegada de carteis, pero o que si sabemos é que o de sancións exemplares, como vostede propón,  ir o peto dos veciños,  cando estes  non teñen un sitio alternativo para colocar os avisos.  non é a forma de corrixir o problema.
Respecto o terceiro punto , parécenos viable e necesario para desta forma radicar esta mala costume . E no tocante o cuarto punto, pola nosa parte non hai inconveniente.”
A moción foi aprobada por unanimidade.

A segunda moción a tratar, foi a presentada polo partido Socialista.  MOCIÓN PARA INSTAR AO CONCELLO  A  FACER  UNHA  REBAIXA  NA  TAXA  DO LIXO, COMO COMPENSACIÓN  ÁS  DEFICIENCIAS NO SERVIZO. Despois de un tenso debate onde o noso portavoz defendeu a idea de compensar os veciños cunha rebaixa no próximo recibo do lixo,( dada a falta de servizo nos últimos meses de recollida dos colectores amarelos), a   moción foi  apoiada polo grupo mixto pero rexeitada  pola maioría  do PP, facendo uso do voto de calidade o Sr Alcalde, grazas o cal, a moción foi desestimada.

Na terceira moción, esta presentada por CXG , para instar a Xunta De Galicia a adoptar medidas urxentes respecto á poboación crecente do  xabaril, o noso portavoz non dubidou en dicir:
 “En canto a moción  temos que dicir que  estamos  de acordo en moitos dos parágrafos da exposición, así como nos puntos 1, 2, e 5. E non é casualidade que estamos de acordo, xa que tanto os puntos 1,2,5 como a maior parte da exposición son plaxios dunha moción que vostede señor Alcalde, como deputado provincial, seguro que recorda. Presentada polo grupo Socialista no pleno da deputación do 28 de setembro deste ano.
Parécenos escandaloso que se pretenda presentar unha moción copiada de outro grupo político, e asumila como propia. Supoño que isto pasa cando non hai ideas propias e o único que se pretende  é xustificar un traballo que non é real. 

En canto os puntos 3 e 4, que xa dubido que sexan da súa invención, recoméndolle señor concelleiro, que se documente  cando presente as mocións, xa  que con data do 18 de abril deste ano, a Consellería de Medio Ambiente publicou un procedemento para a autorización de medidas de control por danos ocasionados polo xabaril, que regula  a colaboración entre os cazadores e os produtores agrarios, tanto na forma de comunicar os danos, como no protocolo de actuación  para evitar os mesmos.
Neste caso non imos apoiar  esta moción , e non polo contido, do que o noso partido e partícipe, si non pola falta de respecto mostrada polo concelleiro de CXG ao plaxiar esta moción.”
A moción foi desestimada cos votos en contra do PP e a abstención  do noso grupo.

A última moción,  na que se solicitaban medidas de apoio para as persoas afectadas pola  enfermidade  Celíaca, foi aprobada pola maioría da corporación. Neste caso  o noso portavoz explicou  que xa no pleno do día 2 de febreiro do 2017, o partido Socialista solicitara  que nos actos infantís, cando se distribuían alimentos, se teña en conta o aumento de nenas/os celíacos e con diferentes alerxias, e se  conte cunha alternativa para este colectivo.

En canto a rogos e preguntas estas son as formuladas polo noso grupo. Consultar na seguinte ligazón PREGUNTAS PRESENTADAS NO PLENO ORDINARIO DO DÍA 28 DE NOVEMBRO DE 2018

O Plan Único da Deputación financia con 73.546 euros a reforma da piscina da Baña


As renovadas instalacións estarán dispoñibles para o vindeiro verán
O POS+ leva 1,8 millóns investidos en A Baña no bienio 2017-2018, onde financia un total de doce obras, algunhas singulares como a mellora do núcleo de Señor ou a humanización da rúa Castiñeira

O Plan Único (POS+) da Deputación da Coruña financia con 73.546 euros as obras de reforma da piscina municipal de San Vicente, en A Baña.
A plataforma de Contratación do Estado vén de publicar o anuncio de licitación dos traballos, que serán financiados ao 100% pola institución provincial a través do POS+2018. As empresas interesadas poden presentar as súas ofertas ata o vindeiro 11 de decembro. O obxectivo é que as instalacións estean dispoñibles para o uso da veciñanza durante os meses de verán de 2019.
A piscina infantil e a piscina de uso xeral contan actualmente cun revestimento moi deteriorado, o que ocasiona continuas labores de reparación e perigo de que os usuarios sofran cortes cos anacos deprendidos.
As obras consistirán na dotación dun novo revestimento aos vasos das piscinas, construido con lámina de PVC termosoldada, o que evitará filtracións e desprendementos; a substitución do peche de malla metálica da instalación e do portal de acceso e a instalación de barandillas de aceiro galvanizado.
Os traballos inclúen tamén melloras no local de socorro e primeiros auxilios, a instalación de taquillas nos vestiarios e a instalación dun sistema automático de aporte de auga para a piscina.
Doce obras e 1,8 millóns investidos en A Baña
Está é unha das doce obras que o novo Plan Único, impulsado polo goberno provincial que preside Valentín González Formoso, financia no municipio, cun investimento de preto de 1,8 millóns de euros en só dous anos.
As melloras do núcleo de Señor, a humanización da rúa Castiñeira, a rehabilitación do entorno da Fonte dos Lagos, ou pavimentación de numerosos camiños e estradas de distintos núcleos rurais de A Baña son financiados con cargo ao Plan Único.
Fonte: Deputación da Coruña