ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal

Deroche de cartos públicos no Concello de A Baña


👉 Na parroquia de San Xoán da Riba investíronse parte dos máis de 76.000 euros que a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER) destinou ao Concello de A Baña para a mellora de camiños municipais.


🗣️ A catro meses de rematar ditas obras este é o resultado da inversión: unha pista á que non se lle abren cunetas pola que corre a auga ás súas anchas e que en breve terá que ser novamente arranxada. 😤😤😤
Este é outro exemplo de como se inverten os cartos de todos os veciños eveciñas e de como se fan as obras neste Concello. Unha total falta de previsión e de planificación que sistematicamente se repite no resto das parroquias. Pistas que se arranxan unha e outra vez durante anos. 💸💸💸
Unha vez máis pediremos explicacións ó Sr. Alcalde e Concelleiro de obras, levando este tema ó vindeiro pleno municipal.Resumo do pleno ordinario do dia 30 de maio de 2018Comeza o pleno as 14:00 horas, xustificando o Alcalde a ausencia do concelleiro Manuel Tourís (PP)  e sendo aprobada por unanimidade a acta da sesión anterior,
O segundo e o terceiro punto do orden do día, dar conta das resolucións do Alcalde, e dar conta da aprobación da liquidación do Orzamento 2017, o Alcalde da por informada a corporación, e convoca para o dia 20 unha comisión informativa de Contas, Patrimonio e Persoal para tratar o Ditamen de Conta Xeral do Orzamento de 2017.

En canto as mocións, o noso voceiro defendeu a presentada o día 18 do presente mes, na que solicitamos se tomaran os seguintes acordos plenarios.

1-        Proceder xa, a limpeza por parte do Concello, das franxas de seguridade das fincas nas distintas parroquias,  que a día de hoxe están denunciadas no Concello. (Xa que hai varias fincas que levan denunciadas por incumprimento na limpeza da biomasa, máis de dous anos, e o Concello aínda non actuou)

2-        Facer un estudo por parroquias, das fincas  que incumpren, para saber a situación real a día  de hoxe sobre o número de leiras afectadas

3-        Elaborar  un plan de limpeza, para  avaliar si o Concello ten capacidade de executar os traballos, e proceder a realizalos
A moción foi aprobada coa abstención de CxG, que coa súa demagoxia habitual discrepou sobre a mesma.

A moción presentada polo grupo mixto foi aprobada por unanimidade, e estes son os rogos e preguntas presentadas polo noso partido:

PREGUNTAS PRESENTADAS NO PLENO ORDINARIO DO DÍA 30 DE MAIO DO 2018

Resposta ás preguntas formuladas polo PSOE no Pleno ordinario con data do 28 de marzo de 2018.


1-Señor Alcalde, acaban de entregarnos as actas das xuntas de goberno. Imos para 3 anos desta lexislatura, e levamos 3 anos solicitando que se nos entreguen as  copias das actas das Comisións de Goberno en data. O ano pasado recorremos a Valedora do Pobo e foi a forma de que no las entregaran. Seguimos nas mesmas. Escusas tras escusas, levabamos dende outubro do ano pasado,  sen ter acceso os acordos que en ditas  comisións se toman, o que vulnera o noso dereito como oposición de control e fiscalización.
É por isto que xa tíñamos preparado un recurso contencioso administrativo, para entregar no correspondente xulgado. E esperamos que a situación no se volva a repetir.
Sobre este punto que facedes, creo que a situación está aclarada e en vías de axilizar.

2- Dous anos levamos esperando  nos, e as veciñas do Outeiro en Marcelle por unha solución  a problemática da cuneta entre a estrada e o muro particular destas veciñas. Señor Alcalde, diga si van solucionar o problema ou polo contrario si vai a quedar tal como esta.  
As veciñas de Outeiro (Marcelle) xa estiveron varias veces reunidas co técnico municipal e co alcalde. A mediados do mes de abril e aprincipios de maio volverérmonos a xuntar para deixar aclarada a vía de solución técnica que desde o Concello se trasladaba. Falta a aceptación para poñer punto final a esa “pequena” problemática.

3-Solicitamos se faga unha limpeza no camiño de S. Roque o paso da Ponte Vella en  Marcelle, xa que a acumulación de barro no asfaltado fai moi perigoso o paso.
Déronselle as instrucións á Brigada de Obras para que limpe así como para que rocen o camiño.

4-Na parroquia de Corneira, o final do Vilariño, co fin de pasar a maquinaria para facer a concentración parcelaria, a empresa que realiza ditos traballos abriu o denominado camiño do Feal.
Solicitamos que o remate do paso da maquinaria se coloquen uns tubos na marxe esquerda e se pise  o camiño con zahorra.
Tamén solicitamos que se amañe o paso  do rego no camiño do Areallo, as agras de Marcelle, que está afundindo o levar a auga parte do recheo.
Sabemos dos traballos que está a realizar SEAGA coa concentración... continúa lendo

O número de Afiliados á Seguridade Social baixa un 0.54 % durante abril de 2018 no Concello da Baña


Datos de afiliados de abril do 2018 para o Concello da Baña


Elaboracion: Foro-ciudad.com  Fuente: Seguridad Social

Os socialistas da Baña esiximos que o Concello de A Baña garanta a seguridade das vivendas afectadas


MOCIÓN PARA INSTAR Ó  CONCELLO DE A BAÑA, A EXECUTAR OS TRABALLOS DE LIMPEZA DAS FRANXAS DE SEGURIDADE PRÓXIMAS AS VIVENDAS, CO FIN DE MINIMIZAR OS RISCOS  DO LUME.

Como todos sabemos o vindeiro 31 de maio será o Concello o que teña que impoñer o cumprimento forzoso da xestión da biomasa vexetal e avaliar o cumprimento ou non dos veciños en canto a limpeza da zoa de seguridade, na  que en liñas xerais non pode haber nin maleza nin árbores a menos de 15 metros das casas. Entre 15 e 30 metros so pode haber frondosas caducifolias, sempre que estas estean separadas entre si 7 metros, mentres que as especies de combustión rápida ( pinos, eucaliptos e acacias) tan so están autorizadas a unha distancia mínima de 50 metros.

Por regra xeral os propietario dos terreos que incumpran a normativa teñen 15 días tras recibir a notificación para limpar os terreos, e en caso de incumprimento, o Concello ten a potestade de executar el mesmo os traballos e repercutir os custos o propietario.

O abandono dos terreos de cultivo e a falta de control por parte do Concello na reforestación con especies  denominadas de rápida combustión, fai que a  Baña teña varias  vivendas en risco de lume por non estar limpas dita franxa de seguridade.

A día de hoxe, temos constancia de que varios veciños de distintas parroquias teñen feito a correspondente denuncia no Concello, de distintas leiras que incumpren a normativa en canto a limpeza da biomasa, o que fai que as súas vivendas corran perigo ante un posible lume.

É por isto que solicitamos se tomen os seguintes acordos plenarios para dar unha solución a esta situación.


1-    Proceder xa, á limpeza por parte do Concello, das franxas de seguridade das fincas nas distintas parroquias  que a día de hoxe están denunciadas no Concello.

2-    Facer un estudio por parroquias das fincas  afectadas, para saber a situación real a día de hoxe sobre o número de leiras afectadas.

3-    Elaborar  un plan de limpeza, para avaliar si o Concello ten capacidade de executar os traballos de limpeza,  e proceder  a realizalos.

¡¡¡ GRAZAS AMIG@S E COMPAÑEIR@S !!!


"Soará a tópico pero somos unha gran familia, conto cos mellores compañeiros e compañeiras de proxecto. Sempre dispoñibles, sempre sacándolle tempo ás súas cousas e as súas familias para loitar e defender un proxecto polo que apostan e no que poñen toda a súa ilusión. GRAZAS COMPAÑEIROS, GRAZAS COMPAÑEIRAS".

José Antonio Pereira Gil - Concelleiro e portavoz do Grupo Municipal Socialista do Concello de A Baña.

Datos de abril do 2018 para o Municipio da Baña.


Segundo os datos publicados polo SEPE no mes de abril o número de parados baixou en 3 persoas. Das 3 persoas que saíron da lista do paro na Baña aumentou en 3 homes e descendeu en 6 mulleres.
O número total de parados é de 214, dos cales 118 son homes e 96 mulleres.
As persoas maiores de 45 anos con 130 parados son o grupo de idade máis afectado polo paro, seguido dos que se atopan entre 25 e 44 anos con 80 parados, o grupo menos numeroso son os menores de 25 anos con 4 parados.
Por sectores vemos que no sector servizos é onde maior número de parados existe no municipio con 126 persoas, seguido da construción con 39 parados, a industria con 27 parados, a agricultura con 12 parados e por último as persoas sen emprego anterior con 10 parados.
A Baña encabeza la caída del censo en la comarca, al ceder más del 8 % desde el 2013


A Baña, que en el 2013 contaba 3.849 habitantes y cinco años después tenía 3.541, un 8 % menos. Puntos de acceso wifi gratuítos nos espazos públicos.
A Comisión Europea acaba de poñer en marcha o portal web da iniciativa “Wifi para Europa”, a través do cal  ofrécense axudas por un total de 15.000 euros, para que os concellos instalen puntos de acceso wifi gratuítos nos espazos públicos.

Tendo en conta as características do noso Concello, consideramos que pode ser unha boa oportunidade para instalar puntos de acceso wifi nos edificios municipais, locais sociais das distintas parroquias, e espazos públicos (pavillóns deportivos, prazas, áreas recreativas, etc).

Sen dúbida ter wifi gratuíto nestes espazos, axudaría a dinamizar o día a día dos nosos veciños, xa que é unha das demandas máis solicitadas por moitos dos residentes da Baña, é por isto que.

SOLICITAMOS:

Que dende o Concello de A Baña se faga todo o posible para concorrer a estas axudas, co fin de instalar WIFI nos edificios municipais, locais sociais e distintos espazos públicos.