ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal

21 de Outono: Magosto no local social da parroquia de Barcala


Chegou o tempo de outono e con el o tempo das castañas e dos magostos. Este sábado 21 organizamos, no local social da parroquia de Barcala, un magosto aberto a toda a veciñanza do Concello. Achégate ás oito e media e desfruta dunhas castañas asadas e duns chourizos ao viño. Intervención de José Antonio Pereira Gil, portavoz do Grupo Municipal Socialista da Baña


Sae adiante a proposta do Grupo Municipal Socialista para arranxar o muiño da Calexa na parroquia de Fiopáns. Un muiño que será restaurado e posto en valor para veciños e visitantes.
O noso portavoz aclara que esta petición xa fora feita polo noso grupo político, e que a nosa concelleira  Ana Paramos, foi partícipe da xuntanza das firmas, para poder empezar o proxecto, cuxo  orzamento será  de algo máis de 14.000 €. E engade a posibilidade  que  na medida do posíbel, nun futuro se reparen os restantes  muíños do Concello, e poder facer unha “ruta dos  muíños” o longo do Concello .
Na segunta parte da súa intervención, José Antonio Pereira, expón novamente as preguntas e propostas recollidas polos Socialistas de A Baña entre os veciños e veciñas do Concello. 

Resumo do pleno do día 27 de setembro do 2017


O primeiro punto,  aprobación das actas das sesións anteriores, é aprobado,  tras unha  modificación que o noso portavoz  José  A. Pereira  solicita na acta do pleno extraordinario con fecha de 24 de maio do 2017. Onde pon ....sería bo coñecer os gastos que supuxo o litixio e a súa execución.”  Para que continúe dicindo “ polo que solicitamos o correspondente informe de gastos ”.
No segundo punto da orde do día, o Alcalde da conta  dos decretos emitidos dende o último pleno, pasando o terceiro punto da orde do día (arranxo e reforma do muíño da Calexa en Fiopáns) aprobado pola maioría dos asistentes.
O noso portavoz aclara que esta petición xa fora feita polo noso grupo político, e que a nosa concelleira  Ana Paramos, foi partícipe da xuntanza das firmas, para poder empezar o proxecto, cuxo  orzamento será  de algo mais de 14.000€. E engade a posibilidade  que  na medida do posíbel, nun futuro se reparen os restantes  muíños do Concello, e poder facer unha “ruta dos  muíños” o longo do Concello .
O cuarto punto (informe do Alcalde e acordo que proceda sobre a cesión do Centro de Saúde ao SERGAS), o Alcalde informa que de novo vaise retomar o acordo do 28 de xullo de 2010, co fin de pasar as instalacións ao SERGAS,  e así  eliminar os gastos que ata o de agora estaba facendo fronte  o Concello.
O quinto punto (festivos locais), cada grupo presenta a súa opción.
O noso grupo propuxo  como festivos locais o  día 22 de xaneiro,  San Vicenzo, patrón da Baña  e  o 13 de febreiro, martes de Entroido  fronte  o grupo mixto, que solicitou o 22 de xaneiro  e  o 18 de maio. A proposta do PP inclúe o 22 xaneiro  e o  2 de abril.
O non haber acordo, sométese a votación, e sae adiante a proposta do PP cos seus votos a favor, o seren maioría.
En canto a parte de control, a moción do grupo mixto é desestimada cos votos a favor do PSOE, e os votos en contra do PP, sendo necesario o voto de calidade do Alcalde o non acudir o pleno o concelleiro  Manuel Tourís ( PP).

En canto a rogos e preguntas, estas son as formuladas polo noso grupo.

Consulta aquí 

Novo pleno ordinario no Concello de A Baña


Sesión ordinaria do Pleno no Salón de Sesións da Casa do Concello o día 27 de setembro de 2017 ás 14:00 horas.

ORDE DO DÍA:
1. Aprobación, se procede, das actas das sesións anteriores
2. Dar conta das Resolucións do Alcalde.
3. Arranxo e reforma do muíño da Calexa.
4. Información do Alcalde e acordo que proceda sobre a cesión do Centro de Saúde ao SERGAS
5. Festivos Locais 2018
6. Mocións
7. Rogos e preguntas

Charla sobre a problemática coa vespa velutina


Seguindo coa programación de charlas informativas, nesta ocasión trataremos un tema de máxima actualidade como é a problemática que está a causar a «invasión» da vespa velutina ou vespa asiática. Contaremos co portavoz da Asociación Galega de Apicultura (AGA) Xesús Asorey para resolver dúbidas e expoñer posibles solucións para combatela.
XVI Xantar dos Socialistas de A Baña


Camiño do décimo sexto Xantar dos Socialistas da Baña que este ano levaremos ata a capital do Concello. Nesta ocasión despregaremos a carpa para o encontro na área recreativa de Cháns. Unha acto aberto a toda a veciñanza do noso Concello así como a amigos e compañeiros da comarca.


Camiñada por terras da Baña: Ruta posxacobea


A Agrupación Socialista de A Baña organiza, para o vindeiro 3 de setembro, unha camiñada pola segunda etapa do Camiño de Santiago ata Muxía. Con saída ás 9.30 desde a carballeira de San Cibrán, percorreremos o tramo da etapa que visita cinco das parroquias do Concello de A Baña: San Cibrán, Barcala, Ordoeste, Corneira e A Riba. 
Os socialistas da Baña apoiamos dende un primeiro momento as iniciativas levadas a cabo por diferentes colectivos para acadar o recoñecemento oficial de dita etapa e así poñer en valor unha ruta que mellorará as posibilidades socioeconómicas dos concellos polos que trascorre.Entrevista a José Antonio Pereira, Portavoz Municipal, en Radio Negreira


Entrevista a José Antonio Pereira Gil, portavoz municipal do Grupo Socialista do Concello de A Baña en Radio Negreira.

POSICIÓN DO GRUPO SOCIALISTA SOBRE O DESTINO DEFINITIVO DA CASA REITORAL DE SAN MAMEDE E DEFENSA DA MOCIÓN PARA INSTAR Ó CONCELLO DE A BAÑA A REDACTAR UNHA ORDENANZA MUNICIPAL PARA QUE O CONCELLO PARTICIPE NA CONSTRUCIÓN E CANALIZACIÓN DAS MINAS DE AUGA VECIÑAIS, CO FIN DE FACILITAR O REPARTO DA AUGA A TODOLOS VECIÑOS DA BAÑA.

Invervención do portavoz Socialista no pleno ordinario do 01/08/2017


Intervención de Jose Antonio Pereira Gil, portavoz do Grupo Municipal Socialista de A Baña, no pleno ordinario do día 01 de agosto de 2017Resumo do pleno do día 1 de agosto de 2017.


O primeiro punto, dar conta dos decretos da Alcaldía, o Alcalde da por informada á corporación dos decretos emitidos dende o último pleno.

Na parte de control, a moción presentada polo noso grupo PARA INSTAR Ó CONCELLO DE A BAÑA A ELABORAR UNHA ORDENANZA MUNICIPAL PARA QUE O CONCELLO PARTICIPE NA CONSTRUCIÓN, CANALIZACIÓN E MANTEMENTO DAS MINAS DE AUGA VECIÑAIS, CO FIN DE FACILITAR O REPARTO DA AUGA A TODOS OS VECIÑOS DA BAÑA, foi apoiada polo grupo mixto pero rexeitada polo PP, e co voto de calidade do Alcalde a moción quedou desestimada.

O mesmo aconteceu coa moción presentada polo grupo mixto, apoiada polo PSOE pero rexeitada polo PP.

En canto a rogos e preguntas estas son as formuladas polo noso grupo. VER AQUÍ 

El PSOE de A Baña pide que se garantice el reparto de agua en todo el concello


Tan sólo una de las quince parroquias cuenta con red de suministro municipal.El PSOE de A Baña ha presentado una moción en la que insta al gobierno local a elaborar una ordenanza para que el Concello participe en la construcción, canalización y mantenimiento de las minas de agua vecinales con el objetivo de garantizar el suministro de agua a todos los habitantes del municipio. En la actualidad, tan sólo parte de una de las quince parroquias de A Baña, San Vicenzo, cuenta con suministro de agua potable, lo que hace que el 95 por ciento de la población carezca de este servicio, según denuncia el PSOE.
Los socialistas explican que pese a contar con importantes ríos, “A Baña sofre graves limitacións a hora de dotar de auga as vivendas que conforman as 15 parroquias.