MANIFESTO DÍA MUNDIAL DO MEDIO AMBIENTE – 5 DE XUÑO

No Día Mundial do Medio Ambiente, o Partido Socialista Obreiro Español (PSOE) reafirma o seu compromiso coa protección e preservación do noso planeta. Esta data, celebrada cada 5 de xuño, ofrécenos unha oportunidade para reflexionar sobre as medidas necesarias para coidar e salvagardar os recursos naturais que sustentan a vida na Terra. 

Neste sentido, queremos destacar as accións progresistas emprendidas pola Unión Europea (UE), as políticas ambientais implementadas polo Goberno de España e a importancia da participación activa de cada cidadán. Hoxe, os ecosistemas de todo o mundo enfrontan ameazas sen precedentes. Temos diante unha situación extrema na que as contornas naturais vitais para a supervivencia humana están en estado crítico. Segundo a Convención das Nacións Unidas para Combater a Desertificación, ata o 40% das áreas terrestres do planeta están deterioradas, afectando así á metade da poboación global. Desde o ano 2000, a frecuencia e duración das secas incrementaron un 29% a nivel mundial. 

En España, estes escenarios climáticos a 2050 anticipan unha diminución de entre 14 e 40%, segundo o territorio. É necesario tomar medidas urxentes contra a seca e, para iso, o Goberno de Pedro Sánchez puxo en marcha diversos plans de actuación como os Plans Especiais de Seca, PERTE de Dixitalización do ciclo da auga, a Estratexia Nacional de Restauración de Ríos, entre outros. Tamén se presentaron Marcos de Actuación como é o caso de Doñana, o Mar Menor e o Delta do Ebro, co obxectivo de buscar recuperar o funcionamento ecolóxico deste espazo e reverter a situación de degradación ambiental na que se atopa na actualidade.

Estes plans inclúen as medidas necesarias para minimizar os impactos económicos, ambientais e sociais das secas, asegurando unha xestión eficiente e sostible dos recursos hídricos en tempos de escaseza.

A protección dos ecosistemas é unha obrigación colectiva, desde gobernos e organismos supranacionais ata empresas e persoas. Neste Día Mundial do Medio Ambiente, os socialistas queremos reiterar que a loita contra o seu deterioro debe seguir sendo unha prioridade. A Unión Europea ten demostrado un compromiso firme co medio ambiente a través de políticas innovadoras e sostibles. O Pacto Verde Europeo, cuxo obxectivo é facer de Europa o primeiro continente climáticamente neutro para 2050, é un claro exemplo desta visión. Este programa inclúe a implementación de enerxías renovables, a redución de emisións de gases de efecto invernadoiro e a promoción dunha economía circular que minimice o desperdicio.

O Goberno socialista ten adoptado medidas significativas para protexer o medio ambiente. A Lei de Cambio Climático e Transición Enerxética establece ambiciosos obxectivos para reducir as emisións de CO2 e fomentar o uso de enerxías renovables. Así mesmo, a Estratexia Española de Economía Circular busca transformar o noso modelo produtivo cara a un máis sostible e menos dependente de recursos finitos. Estes esforzos non só reflicten unha xestión responsable, senón tamén unha visión de futuro que garante un planeta habitable para as xeracións vindeiras.

As políticas públicas que os socialistas implementamos nos gobernos das Comunidades Autónomas, municipios, provincias e tamén desde o Goberno de España teñen na cidadanía o seu principal aliado. Cada pequeno xesto conta, desde a reciclaxe e a redución do consumo de plásticos, ata o uso de transporte sostible e o aforro de enerxía nos nosos fogares. A educación e a sensibilización ambiental son fundamentais para que cada persoa entenda o seu papel e convértase nun axente do cambio. A participación activa da sociedade civil, as organizacións non gobernamentais e as comunidades locais é crucial para lograr un impacto significativo e duradeiro. O medio ambiente é o patrimonio máis valioso que posuímos. O seu coidado é un investimento no noso benestar e no das xeracións futuras. A colaboración entre gobernos, institucións, empresas e cidadanía é a clave para enfrontar os desafíos ambientais e asegurar un mundo en equilibrio coa natureza. A través das nosas accións cotiás e de políticas progresistas, podemos avanzar cara a un futuro onde o desenvolvemento económico e a conservación do medio ambiente vaian da man, garantindo así un planeta saudable e próspero para todos e todas. Neste Día Mundial do Medio Ambiente, o PSOE fai un chamamento a todos e todas para redobrar os nosos esforzos na protección do noso fogar común. Celebremos os logros alcanzados, pero non perdamos de vista os desafíos que aínda debemos enfrontar. Con determinación, innovación e un compromiso inquebrantable, podemos construír un futuro máis verde e sostible para todos.
No hay comentarios: