ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal

Preguntas presentadas no pleno ordinario do día 28 de setembro 2016
1.- De novo solicitamos copia das actas de comisión de goberno. Seguimos sen recibir copia das mesmas sendo a última a do dia 12 de abril.

2.- Do mesmo xeito unha vez mais, pedimos que se nos entregue o correspondente informe sobre o cobro indebido das dietas do concelleiro Roberto.

3.- O pasado sábado dia 24 entregamos unha queixa en rexistro as 13:05 por non estar a documentación deste pleno a nosa disposición.Sendo o rexistro de saída da convocatoria o mesmo día as 11.27, entendemos que se trata dunha neglixencia por parte  da secretaría por non deixar a documentación a nosa disposición, entorpecendo o noso dereito a revisala.

4.- Queremos deixar constancia que na  obra do POS, arranxo da estrada  de ... Ler máis


No hay comentarios: