ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal

Índice de envellecemento do Concello de A Baña

O índice de envellecemento expresa a relación entre a cantidade de persoas adultas maiores e a cantidade de nenos e novos. Cálculo: Cociente entre persoas de 65 anos e máis con respecto ás persoas menores de 15 anos, multiplicado por 100.
No caso do Concello de A Baña este índice sitúase nun 382,3 % (2015) e aumenta ano tras ano ao mesmo tempo que perdemos poboación situandonos en 3.645 veciños (2016)

Podedes consultar outros datos referentes ao noso Concello no seguinte enlace: A Baña en cifras

No hay comentarios: