ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal

Resumo do pleno ordinario do día 29 de novembro do 2017Foto: www.adiantegalicia.es
Comeza o pleno as 14:00 horas coa aprobación das actas pendentes, con unha pequena corrección, solicitada polo grupo Socialista, xa que nunha delas figura Pedreira cando tiña que poñer Pereira.
O segundo punto da orde do día, (dar conta das resolucións da alcaldía) o Alcalde da por informada á corporación dos decretos emitidos dende o último pleno.
No terceiro punto (ratificación do proxecto de subministración de sinais viarias), foi aprobado por maioría, quedando o orzamento para dito proxecto nun total de 18.181,80 euros.
O cuarto punto (ratificación do acordo plenario relativo á aprobación da Conta Xeral do Exercicio 2016 ). Sometido a votación, este é aprobado polos votos a favor do PP e do PSOE e a  abstención, do Grupo Mixto.
No último punto, (adhesión á declaración da FEMP con motivo do día internacional da eliminación da violencia contra a muller) o noso voceiro Jose A. Pereira, recriminou ó Alcalde no haber feito un acto exclusivo para ese día dada a importancia do mesmo ó tempo que criticou que se utilizara o magosto para este fin.  A declaración foi aprobado por unanimidade.
En canto ás mocións, o noso voceiro defendeu a presentada o pasado 11 de novembro, encontra do abandono do medio rural galego, sacando a diante os 9 puntos do acordo para manter un rural vivo, activo e con futuro.
O grupo Mixto presentou dúas mocións sendo unha sobre compostaxe  doméstica que se aprobou por unanimidade e outra sobre a incorporación do Concello Da Baña á Xunta pro devolución do Pazo de Meirás rexeitada polo Partido Popular.

Na seguinte ligazón pódense consultar os rogos e preguntas presentadas polo noso partido


No hay comentarios: