ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal

O paro sobe un 1.36 % durante o mes de decembro de 2017 no Concello de A Baña Datos de decembro do 2017 do Concello da Baña.
Segundo os datos publicados polo SEPE ( Servizo Público de Emprego Estatal) no mes de decembro o número de parados subiu en 3 persoas. Das 3 persoas novas en de a lista do paro na Baña aumentou en 6 homes e descendeu en 3 mulleres. O número total de parados é de 223, dos cales 123 son homes e 100 mulleres. As persoas maiores de 45 anos con 136 parados son o grupo de idade máis afectado polo paro, seguido dos que se atopan entre 25 e 44 anos con 82 parados, o grupo menos numeroso son os menores de 25 anos con 5 parados. Por sectores vemos que no sector servizos é onde maior número de parados existe no municipio con 130 persoas, seguido da construción con 43 parados, a industria con 26 parados, a agricultura con 17 parados e por último as persoas sen emprego anterior con 7 parados.

Todos os datos socio económicos do Concello de A Baña en "A Baña en cifras"

No hay comentarios: