ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal

Información demográfica do Concello de A Baña


Fonte: IGE - Gráfica creada por socialistasdeabaña.gal

Segundo os datos publicados polo Instituto Galego de Estatística (IGE) o número de habitantes na Baña é de 3.541, 104 habitantes menos que no ano 2016.


Habitantes e lugar de nacemento:
Segundo os datos publicados polo IGE procedentes do padrón municipal de 2017 o 73.79% (2.613) dos habitantes empadroados no Municipio da Baña naceron no devandito municipio, o 21.21% emigraron á Baña desde diferentes lugares de España, o 18.61% (659) desde outros municipios da provincia da Coruña, o 1.04% (37) desde outras provincias da comunidade de Galicia, o 1.55% (55) desde outras comunidades autónomas e o 5.00% (177) emigraron á Baña desde outros países.

A evolución da estrutura da poboación no municipio da Baña se o comparamos con 2016 observamos: 104 habitantes menos.

Diminúen (-93) os habitantes nados na Baña, pasando do 74.24% ao 73.79%.
Aumentan (7) os habitantes nados na provincia da Coruña, pasando do 17.89% ao 18.61%.
Diminúen (-2) os habitantes nados na a comunidade de Galicia, pasando do 1.07% ao 1.04%.
Diminúen (-7) os habitantes nados no resto de España, pasando do 1.70% ao 1.55%.
Diminúen (-9) os habitantes nados noutros  paises, pasando do 5.10% ao 5.00%.

e se o comparamos con 1996 ata 2017:

Diminúen (-2.119) os habitantes nados na Baña, pasando do 81.10% ao 73.79%.
Diminúen (-331) os habitantes nados na provincia da Coruña, pasando do 16.97% ao 18.61%.
Diminúen (-24) os habitantes nados na a comunidade de Galicia, pasando do 1.05% ao 1.04%.
Aumentan (4) os habitantes nados no resto de España, pasando do 0.87% ao 1.55%.
Aumentan (176) os habitantes nados noutros países, pasando do 0.02% ao 5.00%.

Na estatística do padrón os habitantes empadroados na Baña que naceron noutros países ascenden a 177:
109 habitantes, 54 homes e 55 mulleres nacidos en Europa.
49 habitantes, 25 homes e 24 mulleres nacidos en América.
19 habitantes, 12 homes e 7 mulleres nacidos en África.

Veciños residentes no estranxeiro con municipio de orixe na Baña:
Segundo os datos publicados polo IGE, no CERA (Censo Electoral de españois residentes no estranxeiro), ao 1 de Xaneiro de 2018 os españois que residen habitualmente no estranxeiro ou trasladaron ao estranxeiro a súa residencia habitual maiores de 18 anos eran 1643 persoas con municipio de orixe na Baña.


Fonte: INE - Gráfica creada por foro-ciudadad.com

No hay comentarios: