A BAÑA O PRIMEIRO .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... A BAÑA O PRIMEIRO .......... www.socialistasdeabaña.gal ........... A BAÑA O PRIMEIRO .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... A BAÑA O PRIMEIRO .......... www.socialistasdeabaña.gal

Ordenanzas Concello de A BAÑA


ORDENANZA REGULADORA DA OCUPACIÓN DA VÍA PÚBLICA CON MESAS, CADEIRAS E OUTROS ELEMENTOS MÓBILES - CONCELLO DE A BAÑA (A CORUÑA)
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO DE CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS DO CONCELLO DE A BAÑA - 2017ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR SERVIZOS CORRESPONDENTES Á ACTIVIDADE ADMINISTRATIVA E DE GOBERNO DO CONCELLO DA BAÑA - 2017ORDENANZA REGULADORA DOS INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN MUNICIPAL E DE REGULACIÓN INTEGRADA DO EXERCICIO DE ACTIVIDADES E APERTURA DE ESTABLECEMENTOS - CONCELLO DE A BAÑA - 2017ORDENANZA FISCAL DA TAXA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSPECCIÓN, DIRECCIÓN E COORDINACIÓN DE SEGURIDADE E SAÚDE DAS OBRAS CONTRATADAS POLO CONCELLO DA BAÑAORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES (IBI)ORDENANZA REGULADORA DA XESTIÓN DA BIOMASA DAS PLANTACIÓNS NO MUNICIPIO DA BAÑA


No hay comentarios: