A BAÑA O PRIMEIRO .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... A BAÑA O PRIMEIRO .......... www.socialistasdeabaña.gal ........... A BAÑA O PRIMEIRO .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... A BAÑA O PRIMEIRO .......... www.socialistasdeabaña.gal

Plan Único de A Baña "POS+ 2017"


PROPOSTA APROBADA NO PLENO DA CORPORACIÓN CON DATA 22 DE FEBREIRO DE 2017 DO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (PLAN ÚNICO DE CONCELLOS) “POS+ 2017”
Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) “POS+ 2017” da Deputación Provincial da Coruña, cuxas Bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega e préstamo provincial asignada aos obxectos que se indican a continuación, separando os que se financian con cargo a “achega provincial 2017”,”achega provincial 2016” e “préstamo provincial 2017”

1. Proxecto pavimentación en Outeiro na parroquia de Marcelle (A Baña)Plano do proxecto Outeiro na parroquia de Marcelle (A Baña)2. Proxecto da rúa do Cabildo na parroquia de Marcelle (A Baña)
Plano do proxecto da rúa do Cabildo na parroquia de Marcelle (A Baña)3. Proxecto de acondicionamento do entorno da fonte dos Lagos na parroquia de O Barro (A Baña)Plano Proxecto de acondicionamento do entorno da fonte dos Lagos na parroquia de O Barro (A Baña)4. Proxecto de colectores de saneamento da EDAR Barcala (Xanín)Plano do proxecto de colectores de saneamento da EDAR Barcala (Xanín)5. Ensanche e mellora da estrada Duomes de Arriba, Seilán6. Humanizacion da rúa Castiñeira na parroquia de San Vicente (A Baña)7. Humanización do núcleo de Señor na parroquia de San Vicente (A Baña)8. Pavimentación da vía pública na parroquia de O Barro (A Baña)9. Pavimentación da vía pública na parroquia de Cabanas (A Baña) co límite do Concello de Val do Dubra10. Pavimentación da vía pública de Vilar da Torre (Lañas) - Vilar de Suso (Fiopáns)


No hay comentarios: