ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal

Resumo do pleno ordinario do día 27 de xullo de 2016.
O  primeiro punto aprobación das actas anteriores , non foi tratado, xa que o secretario estaba de vacacións e as actas non estaban redactadas. A nosa queixa por diante, en dous meses non houbo tempo para deixar as actas feitas.

O segundo punto, (dar conta dos decretos da Alcaldía) non ten contido. O Alcalde da por informada a corporación dos decretos emitidos dende o último pleno.

No terceiro punto, o Alcalde fai un breve  informe sobre o camiño de Monelos en San Vicenzo. Aclara que se chegou a acordo na apertura da calle cun ancho de 8 metros e non de 9 como estaba previsto. Pola nosa banda coméntase, que mais que un acordo, é unha sentencia xudicial e pregúntase canto lle vai a custar as arcas do concello dito acordo, ó que contesta que nada.

Tocante o cuarto punto facemos unha defensa das dúas mocións presentadas , que son aprobadas por toda a corporación.

MOCIÓN PARAINSTAR Ó XEFE DE SERVIZO DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS DA XEFATURA TERRITORIAL DO MEDIO RURAL, A REACTIVAR O PROCESO DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA NA PARROQUIA DE TROITOSENDE NO CONCELLO DE A BAÑA.


MOCIÓN PARA INSTAR Ó  CONCELLO DE A BAÑA, A QUE ACTUE DE MEDIADOR E INTERLOCUTOR ENTRE A PROMOTORA DOS PARQUES EÓLICOS, EÓLICA GALENOVA SL. E OS TITULARES DOS BENS E DEREITOS AFECTADOS POR DITO PROXECTO .

No hay comentarios: