ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal

Reclamación por interrupción de subministro eléctrico.

Recorda que a normativa galega establece un prazo máximo dun mes para dar resposta ás reclamación de calquera consumidor, contado dende a súa presentación.
Cando teñas un problema relativo ao teu subministro de luz, poderás dirixirte á túa comercializadora, a cuxos efectos a compañía ven obrigada a por a túa disposición unha dirección postal, un servizo de atención telefónica con un número gratuíto, un número de fax o unha dirección de correo electrónica á que te poidas dirixir directamente.

Se presentada a túa reclamación ante a compañía e transcorrido un mes dende a presentación, esta non che remitiron unha resposta ou fose desfavorable, poderás dirixirte ao  Instituto Galego de Consumo, quen fará de mediador entre ti e a empresa. En todo caso, tamén podes dirixirte a Oficina Municipal de Información ao Consumidor (OMIC) do teu concello, que é un servizo de información e orientación ao consumidores, así como de mediación en materia de consumo.

Tamén poderás dirixirte ante unha Organización de consumidores, onde poderán asesorar e tramitar a reclamación no teu nome.Se presentada a túa reclamación ante a compañía e transcorrido un mes dende a presentación, esta non che remitiron unha resposta ou fose desfavorable, poderás dirixirte ao Instituto Galego de Consumo, quen fará de mediador entre ti e a empresa.

Actualmente, atópanse adheridas a arbitraxe de consumo en dereito as compañías eléctricas do grupo GAS NATURAL FENOSA (Gas Natural S.U.R., SDG, S.A.; Gas Natural Servicios, SDG, S.A. e Unión Fenosa Distribución) e as compañías IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.U. e IBERDROLA CLIENTES S.A.U.


Finalmente, tamén poderás dirixirte á DIRECCIÓN XERAL DE ENERXÍA,

Dirección de contacto: CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA (Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas), San Caetano, s/n. 15701. Santiago de Compostela.

Podes descargar aquí o formulario tipo para tramitar a túa reclamación.

No hay comentarios: