ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal

Resumo do pleno ordinario do día 2 de febreiro do 2017


IMAXE: www.adiantegalicia.es

Comeza o pleno ás 14:00 horas, no salón de sesións da Casa do Concello. Seguindo a orde do día, danse por aprobadas as dúas actas anteriores, tras corrixir o apelido do noso portavoz .

O segundo punto da orde do día, (dar conta das resolucións da alcaldía) o Alcalde da por informada á corporación dos decretos emitidos desde o último pleno.

O terceiro, cuarto e quinto puntos, diversas ordenanzas (que podedes consultar na nosa páxina web ) foron aprobadas coa maioría do grupo de goberno e a abstención dos nosos concelleiros. Consultar ordenanzas.
O sexto punto da orde do día (Convenio FEGAMP e empresas subministradoras de enerxía para situacións de vulnerabilidade ou urxencia social, que podedes revisar na nosa web) foi aprobado por unanimidade. Consultar convenio.

En canto a parte de control, as dúas mocións presentadas polo grupo mixto foron aprobadas pola totalidade da corporación, dando paso os rogos e preguntas.


Preguntas e propostas presentadas polo Grupo Municipal Socialista
no pleno ordinario con data 02/02/2017

No hay comentarios: