ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal

Resumo do pleno extraordinario do día 22 de febreiro de 2017
Convocatoria Pleno Extraordinario 22/02/2017
En canto o pleno de hoxe  os dous puntos da orde do día (Plan Único POS+ 2017  e Proxectos de Investimento 2017) foron aprobados co noso voto a favor,  xa que se incluíron algunhas das nosas propostas presentadas no pleno anterior (mellora do núcleo de Señor, mellora da entrada da ponte que une Portomouro con Troitosende,  etc).
E así o manifestamos, explicando que todo o que sexa mellora  no noso Concello é bo. Bo para o Concello e bo para os veciños. Tamén apreciamos nestes proxectos, que algún poderían ser pospostos en beneficio de outros  de maior interese para o noso Concello.
Xa que a maior parte do presuposto destínase a infraestruturas viarias, botamos en falta unha planificación a longo prazo na conservación das nosas estradas, posto que ano tras ano as obras son simples lavados de cara, poñendo como exemplo a obra de Cabanas que se repara o mesmo tramo  dúas veces en dous anos.

Tras a petición do último pleno na que solicitamos que parte dos ingresos do Plan Único da Deputación da Coruña foran destinados nun plan de emprego, queremos que quede constancia que a partida que vai a gasto corrente, que ascende a 320.000 €, se destine á contratación de persoal para reforzar a cuadrilla de mantemento do Concello e o servizo de axuda a domicilio.

En canto a obra de Cabanas recalcar a problemática da zona xa advertida pola anterior portavoz do Grupo Municipal Socialista, para que se teña en conta  cando se realice dita obra, dándolle saída a auga dun lado da estrada  cara o outro, evitando  que vaia por riba dela.

Comentar que no asfaltado de Vilar da Torre sería necesario aumentarlle o ancho a todo o trazado e en Vilar de Suso, canalizar a auga dende o lugar cara baixo para que non siga indo pola estrada.

En canto a humanización da rúa Castiñeira, gustaríanos adquirir un compromiso de continuidade das obras ata a igrexa do Castro, paseo moi utilizado polos veciños .

No hay comentarios: