ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal

Plan Único de A Baña "POS+ 2017"


Proxectos, planos, investimentos,... Poñemos á túa disposición o Plan Provincial coas obras que se levarán a cabo no noso Concello a cargo da Deputación da Coruña.
Plan aprobado no pleno do 22 de febreiro de 2017 onde se integran dúas das propostas feitas polo Grupo Municipal Socialista: mellora do núcleo de Señor cun orzamento total de 108.738,85 euros e o asfaltado da estrada que limita a parroquia de Cabanas co Concello de Val do Dubra por valor de 33.787,68 euros.

Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan Único de Concellos) “POS+ 2017” da Deputación Provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega e préstamo provincial asignada aos obxectos que se indican a continuación, separando os que se financian con cargo a “achega provincial 2017”,”achega provincial 2016” e “préstamo provincial 2017”.
PODES CONSULTAR AQUÍ O PLAN PROVINCIAL

No hay comentarios: