ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal

Trato hostil á Valedora do Pobo por parte do Alcalde de A Baña


Recibimos novo comunicado por parte da Valedora do Pobo, Milagros María Otero Parga, informándonos do terceiro requirimento que lle ten que facer ao Alcalde de A Baña ante a falta de resposta á queixa presentada polo noso Portavoz Municipal, José Antonio Pereira Gil.


Por terceira vez, José Andrés García Cardeso, Alcalde-Presidente do Concello de A Baña fai caso omiso aos escritos que lle remite á Valedora do Pobo e segue sen dar resposta aos escrito onde os Socialistas de A Baña solicitamos un informe detallado dos pagos realizados a un Concelleiro do Grupo Popular de forma irregular. Dietas recibidas por asistir ó Consello Escolar como membro do mesmo, cando realmente non asistiu a ditas xuntanzas de traballo.

Na imaxe o terceiro requirimento remitido  pola Valedora do Pobo ao Alcalde de A Baña con data 27/02/2017.


No hay comentarios: