ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal

Resumo do pleno extraordinario do día 24 de maio do 2017


Comeza o pleno as 14:00 horas, no salón de sesións da Casa do Concello.   Seguindo o orden do día, o primeiro punto, adquisición da parcela nº 66 de Lañas por un valor de 17.017,36€, foi aprobado por maioría. O noso portavoz Jose A. Pereira aproveitou para instar ao Concello a acondicionar a área recreativa que actualmente hai na finca. Solicitou varios puntos de luz, así como de auga, uns aseos e a construción dun local, de libre disposición para os veciños que se podería utilizar entre outros uso para a elaboración das carrozas de carnavais.

O segundo punto do orden do día, aprobado coa abstención do grupo mixto (modificación do PXOM na rúa Camiño de Monelos), puntualizamos que no documento presentado, na páxina 23  a redación da lugar a confusión, polo que solicitamos que se aclare que todas as árbores foto 7,8,9,10 y 10 bis agás a “yuca aloifolia” foto 6, están fora de ordenación.
Tamén solicitamos un informe dos gastos que ocasionou o litixio durante estes anos, (avogado, procurador, taxas, costas) no recorrido dende o xulgado de Negreira pasando pola Audiencia Provincial e rematando no Supremo.
Os gastos de derribo do muro por 3 veces e a construción do mesmo 2 veces. O custos dos informes periciais, do estudo técnico para a modificación  do proxecto etc.

O último punto, aprobación provisional da Ordenanza reguladora da ocupación da vía  pública con mesas, cadeiras e outros elementos móbiles, foi aprobada por unanimidade.

Compartimos a ORDENANZA REGULADORA DA OCUPACIÓN DA VÍA PÚBLICA CON MESAS, CADEIRAS E OUTROS ELEMENTOS MÓBILES - CONCELLO DE A BAÑA para que calquera veciño ou veciña poda consultala. Lembrade que estará exposta no Concello un mes para atender posibles alegacións antes da súa aprobación definitiva.
#Información #Transparencia

No hay comentarios: