ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal

Resumo do pleno extraordinario de 31 de outubro de 2018


Comeza o pleno as 14 horas, con dous únicos puntos na orde do día.
O primeiro, aprobación da modificación puntual do PXOM da Baña- Camiño de  Monelos,cunha breve exposición do Alcalde, manifestando que unha vez aprobado este punto, darase traslado a urbanismo, co fin de aprobar definitivamente a modificación do PXOM. Neste punto o noso portavoz manifestou a vontade do grupo Socialista de votar a favor, recordando que o final, a decisión que se toma despois de acudir ao Supremo, é a proposta dende un principio polo Partido Socialista de abrir o camiño ao medio. O punto foi aprobado cos votos a favor do PP e do PSOE  coa abstención do grupo mixto.

Terras de Compostela | Publicada: 31/10/2018

No segundo punto, aprobación do proxecto de ampliación do camiño de Monelos, Jose Antonio Pereira xustificou o voto de abstención, xa que no proxecto detectamos certas necesidades que non están incluídas, “unha rúa que da a praza do Concello non pode estar sen  beirarrúas e sen alumeado público”. En canto o firme da vía, os 15 cm de formigón son insuficientes tal e como marca a normativa de firmes do Ministerio de Fomento para este tipo de vías, sendo o recomendado 18 cm. O punto foi aprobado cos votos a favor de PP e as abstención do PSOE e do Grupo Mixto. 

No hay comentarios: