Alegación do proxecto do parque eólico Troitomil, nos concellos da Baña e Negreira (A Coruña)


Alegación ao Acordo do 15 de febreiro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal do proxecto do parque eólico Troitomil, nos concellos da Baña e Negreira (A Coruña) (expediente IN408A/ 2017/24). DOG Núm. 34, de 19 de febreiro de 2021.

Consultar documento de alegación
No hay comentarios: