ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal

PLENO EXTRAORDINARIO DO DÍA 10 DE MARZO DE 2016


En canto o primeiro punto, corrección de erro na acta da sesión do pleno do 15/12/2015  e o segundo, ratificación de aprobación do proxecto corrixido da obra melloras de acceso á polideportiva ( Seoane) e Igrexario (Ordoeste), o noso grupo vota a favor da lóxica ratificación  de ditos erros.

No terceiro punto, Plan de aforro e investimento (PAI 2016) no que se destinan 211.468 € no arranxo da estrada que vai da Carballeira a Espesedo.
Neste punto, manifestamos que unha inversión de case  un cuarto de millón de euros nunha estrada, debería ser destinado a unha estrada de unión entre unha parroquia e a capital do concello, co fin de facilitar o mellor acceso dos veciños o centro médico, o colexio, as farmacias, o Concello, …
Dito isto o noso grupo votou a favor de dito proxecto posto que todo o que sexan melloras no concello son boas para os veciños, e solicitamos que no sucesivo se faga un plan de melloras das estradas que unen as nosas parroquias coa capital do Concello.


No hay comentarios: