ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal

PLENO ORDINARIO DO DÍA 29 DE MARZO DE 2016


En canto o primeiro punto damos por boas as actas anteriores, quedando pendente de corrixir  na número 2,  pleno ordinario por pleno extraordinario.

No segundo punto o Alcalde da  conta das resolucións, quedando as preguntas para o apartado final.

No terceiro punto do orden do día votamos a favor da lóxica corrección dos erros co fin de poder tramitar o PAI na Deputación.

Nas actuacións de control, defendemos a nosa moción relativa a revisión catastral co fin de establecer o máximo de bonificación da cota integra do IBE para os bens inmobles nos cales se desenvolvan actividades agrícolas  ou gandeiras, e que o coeficiente de tributación a aplicar sobre o valor catastral quede no 0.3% . Sendo esta aprobada .


De novo solicitamos :

1-   O arranxo da cuneta enVilacoba (Troitosende) solicitada o día 1/11/15
2-  O remate da limpeza das cunetas das presas de Portochán (Troitosende) solicitada o día 17/11/15
3-   A mellora do camiño do Piñeiro (Troitosende) solicitada o día 17/11/15
4-   A colocación de “quitamedos” na subida de Buchain solicitado fai mas de 1 ano
5-   A colocación de sinalizacións no aceso de Ferreiros e a colocación dun espello
6-  A colocación de “quitamedos” ou vallas de seguridades no lugar do espiños á altura do número 10
7-   A colocación dunha rexa no chan na pista deportiva de Fiopáns. 
Todos estes puntos xa foron solicitados a través de diversos escritos en distintos plenos e a fecha de hoxe seguen sen solucionarse .
8-   Dúas cuestións para a concelleira de cultura:
Temos entendido que este ano o departamento de cultura solicitou  á Deputación subvención para actividades culturais (música e baile tradicional ) pero non nos consta que se solicitara nada para investimentos culturais. Polo que pedimos que se nos aclare si se solicitou ou non, e de non facelo cal é o motivo xa que hai multitude de cousas que se poderían solicitar.
9
- - Por outra banda, os concellos de Negreira , Santiago,  Arzúa e Mazaricos fixeron a presentación do novo libro de D. Manuel Iglesias Turnes. Do que todos sabemos a súa vinculación ca Baña. Dende o grupo socialista queremos preguntar si ten pensado facer algún acto de presentación da súa segunda novela, "Que non te aten" Entendemos que se debe facer un esforzo para potenciar a cultura e aquí temos unha gran oportunidade de facelo cunha persoa nacida na Baña e que fala da Baña, un exemplo para todos e en especial para a xuventude do concello .
E si xa foron mercados para a biblioteca exemplares de dita novela.
Da mesma maneira  queremos pedir con antelación que na vindeira festa da filloa se conte casúa persoa como invitado para facer o pregón.
1
0- Ante as numerosas queixas dos veciños á hora de ser atendidos no concello, polo horario de distintos funcionarios, solicitamos a instalación dun sistema de control de entrada e saída co fin de rematar cas criticas sobre si se cumpren ou non os horarios.
1- Co fin de aclarar diversas dubidas, solicitamos as facturas emitidas por Newlite SL das distintas compras efectuadas por este concello.
1-  Explicación dos decretos:
·  23/2016 gastos de locomoción.
· 45/2016 distintas facturas ( equipos informáticos 12.000€, aluguer de contedores de recollida 2.072€ mellora no vial público da Ermida 5.921€)

·  14/2016acondicionamento Casa do Concello 47.994€

No hay comentarios: