MOCIÓN QUE PRESENTA O GRUPO SOCIALISTA AO ABEIRO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 91.4 E 97 DO REGULAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMENTO E RÉXIME XURÍDICO DAS ENTIDADES LOCAIS (REAL DECRETO 2568 / 1986), PARA A CONXELACIÓN DOS PREZOS DO RECIBO DO LIXO PARA O ANO 2021, PARA A SÚA CONSIDERACIÓN, DEBATE E POSTERIOR APROBACIÓN POLO PLENO DO CONCELLO DA BAÑA


O concello da Baña o pasado ano trasladoulle á veciñanza a bonificación do canon de Sogama (rebaixa do 5% no recibo do lixo dende o ano  2019) e dado que no ano 2019 o recibo xa lle fora pasado á veciñanza, decidiuse na sesión plenaria aplicar o 10% durante o ano 2020.

O Concello da Baña debe actualizar de novo o recibo do lixo para o ano 2021, o que supón un aumento do 5%.

Do mesmo xeito debe realizarse a actualización do IPC, que este ano é -0,4, polo que a suba total do recibo do lixo, sería dun 4,6% para o ano 2021.

No actual contexto de crise económica que estamos a sufrir a consecuencia da actual pandemia provocada pola covid-19, consideramos que sería necesaria a conxelación do recibo do lixo, e así, contribuír a manter a economía da veciñanza do noso concello.

Por todo o exposto, o Grupo Municipal Socialista do Concello da Baña, somete a votación a seguinte ACORDO para ser aprobado no Pleno:

Manter os mesmos prezos para o ano 2021 que no ano 2020 para as taxas do lixo, co fin de que a veciñanza do noso Concello, nesta situación de crise económica, producida pola covid-19, non soporte un incremento nas novas taxas, e así contribuír coa veciñanza nestes momentos difíciles.

A Baña, 21 de outubro de 2020

 O Alcalde do Concello da Baña

José Antonio Pereira Gil

 

No hay comentarios: