A BAÑA O PRIMEIRO .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... A BAÑA O PRIMEIRO .......... www.socialistasdeabaña.gal ........... A BAÑA O PRIMEIRO .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... A BAÑA O PRIMEIRO .......... www.socialistasdeabaña.gal

Resumo do pleno ordinario do dia 30 de maio de 2018Comeza o pleno as 14:00 horas, xustificando o Alcalde a ausencia do concelleiro Manuel Tourís (PP)  e sendo aprobada por unanimidade a acta da sesión anterior,
O segundo e o terceiro punto do orden do día, dar conta das resolucións do Alcalde, e dar conta da aprobación da liquidación do Orzamento 2017, o Alcalde da por informada a corporación, e convoca para o dia 20 unha comisión informativa de Contas, Patrimonio e Persoal para tratar o Ditamen de Conta Xeral do Orzamento de 2017.

En canto as mocións, o noso voceiro defendeu a presentada o día 18 do presente mes, na que solicitamos se tomaran os seguintes acordos plenarios.

1-        Proceder xa, a limpeza por parte do Concello, das franxas de seguridade das fincas nas distintas parroquias,  que a día de hoxe están denunciadas no Concello. (Xa que hai varias fincas que levan denunciadas por incumprimento na limpeza da biomasa, máis de dous anos, e o Concello aínda non actuou)

2-        Facer un estudo por parroquias, das fincas  que incumpren, para saber a situación real a día  de hoxe sobre o número de leiras afectadas

3-        Elaborar  un plan de limpeza, para  avaliar si o Concello ten capacidade de executar os traballos, e proceder a realizalos
A moción foi aprobada coa abstención de CxG, que coa súa demagoxia habitual discrepou sobre a mesma.

A moción presentada polo grupo mixto foi aprobada por unanimidade, e estes son os rogos e preguntas presentadas polo noso partido:

PREGUNTAS PRESENTADAS NO PLENO ORDINARIO DO DÍA 30 DE MAIO DO 2018

No hay comentarios: