ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... www.socialistasdeabaña.gal

Resumo do pleno ordinario do dia 30 de maio de 2018Comeza o pleno as 14:00 horas, xustificando o Alcalde a ausencia do concelleiro Manuel Tourís (PP)  e sendo aprobada por unanimidade a acta da sesión anterior,
O segundo e o terceiro punto do orden do día, dar conta das resolucións do Alcalde, e dar conta da aprobación da liquidación do Orzamento 2017, o Alcalde da por informada a corporación, e convoca para o dia 20 unha comisión informativa de Contas, Patrimonio e Persoal para tratar o Ditamen de Conta Xeral do Orzamento de 2017.

En canto as mocións, o noso voceiro defendeu a presentada o día 18 do presente mes, na que solicitamos se tomaran os seguintes acordos plenarios.

1-        Proceder xa, a limpeza por parte do Concello, das franxas de seguridade das fincas nas distintas parroquias,  que a día de hoxe están denunciadas no Concello. (Xa que hai varias fincas que levan denunciadas por incumprimento na limpeza da biomasa, máis de dous anos, e o Concello aínda non actuou)

2-        Facer un estudo por parroquias, das fincas  que incumpren, para saber a situación real a día  de hoxe sobre o número de leiras afectadas

3-        Elaborar  un plan de limpeza, para  avaliar si o Concello ten capacidade de executar os traballos, e proceder a realizalos
A moción foi aprobada coa abstención de CxG, que coa súa demagoxia habitual discrepou sobre a mesma.

A moción presentada polo grupo mixto foi aprobada por unanimidade, e estes son os rogos e preguntas presentadas polo noso partido:

PREGUNTAS PRESENTADAS NO PLENO ORDINARIO DO DÍA 30 DE MAIO DO 2018

No hay comentarios: