A BAÑA O PRIMEIRO .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... A BAÑA O PRIMEIRO .......... www.socialistasdeabaña.gal ........... A BAÑA O PRIMEIRO .......... ILUSIÓN POLO NOSO CONCELLO .......... A BAÑA O PRIMEIRO .......... www.socialistasdeabaña.gal

Resumo do pleno ordinario do día 2 de abril do 2019. Preguntas e propostas do Grupo Municipal Socialista


Comeza o pleno ás 14:00 horas,  cun minuto de silencio  como expresión de loito e condolencia, polo falecemento de D. Manuel Fagín  Garcia, por  petición do Grupo Municipal Socialista. Rematado o minuto de silencio, procédese  á realizar o sorteo das 8 mesas que conforman o Concello da Baña para as eleccións a Cortes Xerais 2019. Rematado o sorteo o Sr. Touris  (P.P.) abandona o pleno por motivos laborais.
No segundo punto da orde do día, “Dar conta das resolucións do Alcalde” este da por informada á corporación, pasando ao  punto terceiro, “Dar conta da aprobación da liquidación do orzamento2018.”
Na parte de control, o noso portavoz municipal, José Antonio Pereira Gil,  recordou varias  das nosas propostas feitas nestes 4 anos e que a día de hoxe non foron  tidas en conta, e aportou distintas iniciativas xurdidas dende o último pleno. Na metade deste punto  a Sra. Suárez (PSdeG), abandona o pleno  por motivos laborais.ROGOS E PREGUNTAS PARA O PLENO ORDINARIO DO DÍA 2 DE ABRIL  DE  2019

“Despois de 4 anos desta lexislatura queremos recordarlle algunhas das petición que levamos feitas, moita delas de escaso gasto para as arcas do Concello e que despois de 4 anos seguen igual.”

1- A limpeza das franxas de seguridade de 50... Continuar lendo


No hay comentarios: